7 نمودار برای کمک به شما در ردیابی اقتصاد جهان در سال 2021 – کوارتز


پس از یک سال تاریخی ، کاملاً غیرمعمول ، هنوز چیزهای زیادی در مورد سال 2021 و آنچه که برای اقتصادهای بزرگ جهان به ارمغان می آورد ، نامشخص است. در اینجا هفت شاخص برای بررسی بهبود جهانی با پیشرفت سال وجود دارد.

قیمت کالاها در سال 2021


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>