استفاده از المان های فولادی اتصالی به جهت مقاوم سازی در ده سال ۱۹۶۰ در آلمان و سوئیس آیتم استعمال قرار گرفت. پس کشیدگی خارجی برای افزایش مقاومت خمشی و برشی اعضای بتن مسلح از ده سال ۱۹۵۰ گزینه به کار گیری قرار گرفته است. دیوار برشی فولادی، طریق دیگری هست که به بهبود بنا یاری میکند. گاهی زمان ها به جهت ارتقاء مقاومت یک بنا در برابر بارهای وارده، بهبود فرسایش های ایجاد شده در بنا و ارتقا مقدار صورت پذیری بنا از مصالح خاصی می توان استفاده کرد. به هر اکنون در حوزه تولید و ساز و عمران، مدیریت هزینه ها یکی از مهم ترین و گزینش کننده ترین عامل ها است. اصلی استفاده از ورقهای FRP خارجی، مقاومسازی مقرون به صرفه، آسان و حیاتی هزینه کم انجام گرفت. همین تصویر نشاندهندهی به کار گیری از یک سیستم پس کشیدهی خارجی به جهت مقاوم سازی می باشد که نحوه مقاوم سازی موفقی به جهت سالهای طولانی بوده است. این سیستم نوآورانهی پایه فولادی (به اسم Hardwire) ابتدا در سال ۲۰۰۲ وارد بازار شد. از طرف دیگر به عبارتی طور که تا قبل از این هم بیان شد ممکن می باشد مقاوم سازی به دلایل گوناگون دیگری آیتم نیاز باشد؛ از مقاوم سازی یک المان ریز تا مقاوم سازی کل سازه. قطر میلگردهای نتورک در بین 6 تا 9 میلی متر می باشد. کلیدی استعمال از طرز بزرگ کردن مقطع، ستونها، تیرها، دالها و دیوارها میتوانند بزرگ شوند تا سختی و گنجایش باربری آن‌ها ارتقا یابد. در صورتی که آنگاه از بررسی بنا معلوم شود که ظرفیت آن کلیدی نیاز لرزهایش برابر نمی باشد اعلام میگردد که آن سازه در برابر بار جانبی مقاوم نبوده و به بهسازی نیاز دارد. 2- الزامات و رواداری های استاندارد ACI2800 و آئین طومار بهسازی لرزه ای سازه ها، نشریه 345، در لحاظ گرفته شده است. حیاتی توجه به اینکه الزامات لرزه ای AISC اذن تقسیم بارهای وارده را به به عبارتی سطح ها تماس نمی دهد، جوشکاری در محل در برخی موارد اجتناب ناپذیر می باشد. به شکل معمول، با اعمال چسب شیمیایی به مرحله آماده، کارگزاشتن المانهای FRP روی چسب و در موردها آیتم نیاز به کار گیری مجدد از چسب، این سیستمها نصب میگردند. همین نحوه ها را می توان برای اتصالات پرچی و پیچ و مهره موجود که دارای ضعف می باشند و یا ارتقاء اتصالات نصفه گیردار به شکل محدود در نظر گرفت. گونه الیاف آیتم استفاده: اگر چه معمولا الیاف کربن به جهت مقاوم سازی به فعالیت می روند، ممکن هست در مواقعی اشکال دیگری از الیاف نیز به کار روند. دالها عملا وظیفه تحمل بارهای قائم را دارا‌هستند اما زیرا کارایی دیافراگم افقی هم دارند، می بایست دارای اعضای مقاوم جانبی بنا اتصال داشته و از دشواری و مقاومت به اندازه برخوردار باشند. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه حیاتی کجا و شیوه به کارگیری از مقاوم سازی عرشه پل دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر