5 استراتژی مدیریت ابدی که هر رهبر باید بداند – کوارتز


مدیریت هنری در حال تکامل است که باید پاسخگوی زمان و تغییر نیازها و هنجارهای محل کار باشد. اما برخی از استراتژی ها هرگز از مد نمی افتند.

از کوارتز در محل کار و محتوای منعکس شده ، این موارد کلاسیک هستند (یا اگر هنوز چنین نیستند ، باید باشند). تسلط بر آنها باید در هر سن و محیطی به شما کمک کند.


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>