Monthly Archives فوریه 2021

دانلود رمان جدید نودهشتیا

به نام او که بی همتاست

هریک از انسان های روی  زمین استطاعت و شایستگی خاصی دارند .استعداد های متفاوت و مختلف .! نبوغِ  ورزشی , درسی , آشپزی ,هنر و یا نویسندگی

و اما نبوغ و استعداد نویسندگی گزینه ای متفاوت و مغایر  است . خواندن و نوشتن اصلی ترین فعالیت جامعه ماست . به طوری که اگر کتاب و کتاب خوانی نبود ; هیچ یک از شغل های مختلف دنیا وجود نداشت .!نوشتن و خواندن کل زندگی مارا در بر می گیرد .

اگر نویسنده ها ننویسند و خواننده ها نخوانند , جهان و جامعیت ما پشت چراغ قرمزی که هیچ وقت سبز نخواهد شد ,خوا...

Read More