می بایست حوصله داشته باشید و توضیح دقیق و کاملی از سیستم مکانیکی خود تهیه کنید. به جهت نمونه در اتومبیل هایی نظیر بولدوزر و بیلهای مکانیکی یونیت های هیدرولیکی بهکاربرده میشوند. محصول مخازن به طور معمول بایستی به نحوی گزینش شود که قابلیت و امکان جوشکاری داشته باشد، اجزایی مانند فولاد و یا این که به ندرت از آلومینیوم در طراحی و تولید یونیت هیدرولیک به کارگیری می شود هنوز از پلاستیک به جهت به کارگیری در مخازن استعمال نشده است.شاید متریال به کار رفته در مخازن هیدرولیک به واقع از متاع فولاد خالص ساخته نشده باشد البته عنوانی که به رخ معمول به جهت این اجزای قابل جوشکاری به عمل میرود اکثر وقت ها کلیدی اسم فولادکاری شناخته میشود. که خود خصوصیات بدنی شامل: اندازه، مرجع تغذیه و… چنانچه مرجع تولید اقتدار موتور الکتریکی باشد بر اساس استاندارد IEC ، جایگاه بندی قدرت و ابعاد موتور قابل تعیین است . اصولا در همه سیستم هایی که بوسیله سیال هیدرولیک مبادرت به انجام کار می کنند، نیاز به یک مرجع برای تولید انرژی دارند. سیلندر های معمولی صرفا حرکت رفت و رجوع انجام می دهند و به حیث حالت مکانی در حرکت نوسانی پر سرعت دقیق نمی باشند به این دلیل نوعی سیلندر ساخته شد که توانمند به عمل رفت و رجوع سرعت بالا در کنار وضعیت مکانی ظریف می باشد. همین مدل دسترسی در جهت عوض کردن صافی پمپ و همچنین تمیز کزدن استفاده می شود.جهت جلوگیری از رطوبت به باطن روغن در یونیت هیدرولیک می بایست از مخزن هایی به کار گیری کرد که قابلیت رطوبت گیر را دارا باشد. شتاب حرکت جک و یا هیدروموتور حجم خروجی (دهش) پمپ هیدرولیک را تعیین میکنند. ۱- قدم اول گزینش عملگر های مورد نیاز سیستم است. گزینش همین پارامترها، مشخصات فنی الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، تعداد و دسته شیرآلات و مابقی اثاثیه جانبی یونیت هیدرولیک را معلوم میکند. هر سیستم هیدرولیکی مجموعه ای از ادوات هیدرولیکی شامل مخزن، پمپ هیدرولیک، شیرهای هیدرولیک، فیلترها ،خطوط انتقال (شیلنگ و لوله)، اتصالات، نشانگرها می باشد که در مجموع یک واحد تمام به اسم یونیت هیدرولیک را تشکیل می دهند که در کنار ادوات الکترونیکی ابزار ظریف ، خروجی یا این که خروجی های آیتم نظر سیستم هیدرولیک به این معنی که حرکت در دست گرفتن شده عملگرهای هیدرولیکی را مهیا می کنند ،که عاقبت کارایی هماهنگ و ظریف ادوات هیدرولیکی می باشد. دراصل ساخت کننده انرژی هیدرولیک همان پاورپک میباشد که اهمیت توجه به نیاز های متفاوت گستردگی بخش اعظمی دارد. یونیت ها منبعی می باشد که جریان هیدرولیک ساخت می کند. 1- Accumulators: Accumulators ظروفی میباشند که به محرک های هیدرولیک متصل شده اند. سیال توسط شیر در اختیار گرفتن جهت به مقاصد متفاوت (عملگرها، اکچویتورها و یا تانک هیدرولیک) سوق‌دهی میشود. تشکیل می شود. برای تامین انرژی و توان سیستم های هیدرولیکی به کار گیری می شود.انواع متفاوتی از مخازن برای پاوریونیت های هیدرولیکی وجود دارد.اگر مخزن مطلوب به کارگیری نشود ممکن هست ایراداتی به جهت سیستم نظیر نشتی و سرریز از تانک به وجود آید.علت اهمیت گرما در پاورپک هیدرولیکی حرکت سیال است.این گرما ممکن میباشد در اثر نشتی های داخلی در پمپ یا شیرها به‌وجود آید.لوله ها در مسیر حرکت یه خرده از گرما را دفع می نمایند البته باقی باقیمانده گرما به تانک وارد می شود.با شیرهای در اختیار گرفتن دما، دمای روغن و سیستم در دست گرفتن شده و اساسی چرخش روغن، حرارت تانک مسیر برابر می شود و این گرما منجر افت توان در یونیت هیدرولیکی می گردد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف بخش اعظم در مورد جک و یونیت هیدرولیک لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر