و به طور کلی وقتی که مقدار جریان هوا حساس افت فشار اندک و ارتفاع پرتاب بلند آیتم نیاز باشد، از دریچه توزیع و انتقال هوا به کارگیری می شود. همچنین مدت روزگار ریکاوری پس از جراحی بسیار بیشتر از طرز والوپلاستی است. حیاتی همین وجود، نباید فراموش کرد که این یک جراحی گشوده میباشد و قطعاً اساسی عوارض و خطرات مختص خود ملازم است. در واقع همین دریچهها میباشند که جریان خون را در مسیر درست در باطن قلب و از قلب به سمت اندامهای بدن هدایت میکنند. از سوی دیگر، عموماً دریچههای مکانیکی اکثر از دریچههای بیوپروتزی دوام دارند. هر دو جور دریچههای قلب تصنعی احتمال پیدایش لخته خون را بالا میبرند. چنانچه نیز دکتر ریسک لخته خون را تشخیص دهد، مصرف داروهای ضد انعقادی را تجویز میکند. عامل ها دیگری نیز وجود دارا هستند که به بیماری قلبی مربوط هستند. داروها می توانند ناهنجاری های ریتم قلب مربوط به پرولاپس دریچه میترال یا این که عوارض دیگر را درمان کنند. شبکه های داخلی همین دریچه کولر در حدود ۱۲ میلیمتر طول و عرض دارااست . هوای مطلوب از داخل دستگاه های خنک کننده بیرون می شود و از طرز نتورک کولر به داخل محفظه ها ساماندهی می شود. دریچههای تصنعی و مصنوعی ممکن است تماما از مواد تصنعی و مصنوعی ساخته شده باشند که به آن دریچه مکانیکی گفته میشود، و یا این که ممکن میباشد از روزنه قلب حیوان مثل خوک باشند که به آن روزنه بیوپروتزی گفته میشود. ولی در صورتی که علائمی وجود داشته باشد و یا مقدار قابل توجهی خون در دریچه میترال نشت کند، دکتر معالج ممکن میباشد دارو یا این که جراحی را سفارش کند. البته میزان ریسک تشکیل لخته خون اهمیت به کارگیری از بیوپروتزها کاهش از پروتزهای مکانیکی هست و ممکن میباشد ضروری نباشد که مریض به جهت مدت طولانی از کومادین برای رقیق نمودن خون به کارگیری کند. انسان ها در ارتفاع زندگی خود ممکن هست اهمیت ایراداتی از حوزه‌ قلب خود رو به رو شوند که درصورت مشاهده هر علائمی شخص بایستی به کارشناس قلب و عروق عالی مراجعه کند. دکتر معالج ممکن می باشد در رخ شدت رجوع و برگشت دریچه میترال، چه مهم علائم یا این که سوای آن، درمان جراحی را سفارش دریچه خطی ۳۰ درجه کند. در حین فعالیت جراح روزنه را تصحیح می نماید تا کلیدی اتصال مجدد بافت ریلکس روزنه یا از در بین بردن بافت اضافی، جریان خون به عقب متوقف شود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی محاسبه روزنه خطی وب سایت خود باشید.

ایندکسر