ارزش ها در نیمه دوم سال 2017 شروع به افزایش کردند. به کار گیری از این ترکیب در صنعت های غذایی توسط سازمان وزارت جهانی یا به عبارتی FDA تضمین شده است و به عنوان یک ماده غذایی مستقیم انسان شناخته می شود. بطوری که در یک پروسه تری گلیسیریدها که همان قسمت های با چربی و روغن می باشند اهمیت lye ( آب قلیایی ) آیتم واکنش قرار گرفته و طی یک فرآیند صابونی شدن صابون را به وجود می آورد که از لحاظ شیمیایی به نوعی نمک اسید چرب شناخته پتاسیم هیدروکسید اسید می شود . واکنش ان ها هم کمی مختلف هست ، این دو ماده زمان واکنش اهمیت آب گرما آزاد می نمایند البته ادغام شیمیایی هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم دارای این‌که طی واکنش اهمیت اسید ها گرمای بسیاری ایجاد می نماید اما به نسبت سدیم هیدروکسید هنگام قرار گرفتن در معرض آب گرمای کمتری ساخت خواهد کرد . یعنی از فضای پیرامون خویش مولکولهای آب را جذب میکند. بخش اعظم مردمان در زندگی روزانه خود از همین محلول استعمال می کنند. به استدلال هزینه های ساخت ، هیدروکسید پتاسیم به طور کلی گرانتر از هیدروکسید سدیم می باشد ، هیدروکسید سدیم کلیدی به کار گیری از کلرید سدیم تولید می شود که به آن نمک معمولی سفره می گویند ، در حالی که از یک ادغام پر هزینه به جهت تولید هیدروکسید پتاسیم به کار گیری می گردد . هیدروکسید پتاسیم یک ماده به شدت قلیایی می باشد که اساسی اسید های متعدد واکنش می دهد. هر دو دارای اتصال یونی یک فلز قلیایی به یک مجموعه هیدروکسید تشکیل می شوند . آیا مهم کاربرد پتاسیم هیدروکسید، این ادغام حیاتی و کلیدی آشنا هستید؟ اساسی آزاد شدن OH- در زمان انحلال پذیری همین ترکیب در آب این ماده را می اقتدار بازی کار کشته به حساب آورد. هیدروکسیدپتاسیم، بازی کار کشته و تشکیل دهنده محلول های قلیایی در آب و دیگر حلال های قطبی است. آب یک ادغام اثرگذار هست که نه خورنده و نه سمی میباشد و سولفات پتاسیم یکی از از محبوب ترین کودهای دنیا است . عنصر پتاسیم به تیتر حساس ترین منابع تغذیه گیاهان شناخته می شود که وجود آن به جهت به دست آوردن محصولات زراعی اساسی میزان مرغوب بودن با دارد؛ به خصوص به جهت محصولاتی که بضاعت و توان مقابله نمودن اهمیت یون های کلرید را ندارند. به دست آوردن پتاسیم هیدروکسید خالص مشقت بار است.

ایندکسر