[ad_1]

مهم نیست که زندگی شما قبل از Covid-19 چگونه بود ، رژیم های شما مطابقت داشته است.

شاید شما با خانواده در خانه باشید و هر روز دو بار شستشوی ماشین ظرفشویی انجام دهید (یا مجبور شوید.) خرید می کند ماشین ظرفشویی که قبلاً هرگز نیازی به آن نداشته اید). سفرها به فروشگاه های مواد غذایی را کاهش می دهید یا از جاده دیدن می کنید فقط برای هیجان خارج شدن از خانه. یا شما بر روی بریس ، رانندگی پول اضافی یا پول تشویقی برای کشش هرچه بیشتر تمرکز می کنید.

تغییرات در سیستم غذایی معرفی شده توسط Covid-19 ویرانگر ، گمراه کننده – و گاه دلپذیر بود. نه ماه پس از همه گیری ، کوارتز بزرگترین تغییرات در زمینه غذا در جهان و مشاغل محلی و چند ملیتی را تحت تأثیر قرار داد. چه کسی سود می برد ، چه کسی آسیب می بیند و چه زمانی پایان می یابد ، چه تغییراتی ادامه خواهد یافت؟

[ad_2]

منبع: mojeshargh.ir

ایندکسر