چه انتظاری برای اقتصاد آفریقا در سال 2021 – کوارتز آفریقا


بزرگترین مشکل اقتصاد آفریقایی در سال 2021 بدون شک بدهی دولت خواهد بود.

ما سال 2020 را با پیش بینی های معمول و هیجان انگیز برای پتانسیل رشد کشورهای آفریقایی آغاز کردیم. علی رغم کندی سرعت ناشی از شیوع ویروس کرونا ، انتظار می رود که تقریباً همه اقتصادهای آفریقا در سال 2021 به نرخ رشد مناسب برگردند. حتی برخی ممکن است در سال 2020 جنبش خود را بدست آورند.


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>