[ad_1]

همزمان با تلاش صنعت نفت برای یافتن پشتیبانی در جهانی در حال تغییر ، فناوری آب و هوا موجب انتقال جهانی به انرژی پاک می شود. در اوج همه گیری ، قیمت های نفت با هجوم روبرو شدند و اخطار دیگری را نسبت به زمین لرزان صنعت ارسال کردند.

ارائه این هفته به اعضای کوارتز به بررسی چشم انداز کنونی صنعت سوخت های فسیلی ، تغییر کند اما شتابان در جهان به سمت انرژی پاک و شرکت ها و سرمایه گذاران متکی به فناوری اقلیم است.

[ad_2]

منبع: mojeshargh.ir

ایندکسر