لوله دوجداره پلی اتیلن در بر مقایسه اصلی بقیه لولهها مقاومت بالاتری دارند. برای این‌که عمده اهمیت رخ ظاهری همین لولهها آشنا شوید، می بایست بدانید که جدار داخلی آن به رنگ زردرنگ و نصیب بیرونی آن مشکی می باشد و به خاطر خاصیت استحکامی دو جداره آن بخش اعظم برای لولهکشیهای تحت زمین آیتم استعمال قرار میگیرد. لوله های کاروگیت به صورت کلی جهت انتقال سیالات فاضلابی و پسابهای صنعتی مورد به کار گیری قرار می گیرند از این رو به لوله های کاروگیت, لوله کاروگیت تبریز لوله های کاروگیت فاضلابی هم میگویند . لوله پلی اتیلن دوجداره اساسی موجدار شدن تراز خود، به رخ لوله کاروگیت و اسپیرال بیرون میآید. پس از آن لوله دوجداره به امداد قالب صورت می گیرد و همین در حالی هست که می بایست سطح داخلی لوله صاف و صیقلی باشد. سپس از این که اتصالات صورت گرفت، غالبا لبه لوله ها اساسی تیزی و بریدگی می شوند که باید از همین موقعیت بیرون شوند.خوب می باشد بدانید که لوله کاروگیت بایستی از ضخامت ضروری برخوردار باشد و درون لوله ها زردرنگ رنگ باشد و سطح آن به طور کامل صاف و صیقلی باشد. لوله های کاروگیت در سایزهای مختلفی به دو رخ لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت تولید میشوند که در واقع صرفا روش ساخت مختلف می باشد به این رخ که در ایجاد لوله های کاروگیت مواد پلی اتیلن به شکل یک تکه قالبگیری و پرس می‌گردد البته در ایجاد لوله های اسپیرال کاروگیت طریق ایجاد مضاعف فرق می کند. دای در قسمت خروجی به رخ لوله در می آید. ترازو لوله های کاروگیت در دسته فارغ از کوپلر از 200 الی 1000 میلی متر و در گونه کوپلردار از 200 تا 3500 میلیمتر موجود می باشند. همین تفاوت ارزش به میزان وزن هر متر لوله پلی اتیلن در هر سایز دارد به اینصورت که میزان ورن هر متر از لوله های کاروگیت در هر سایز معلوم ضربدر ارزش هر کیلو گرم از مواد پلی اتیلن در هر روز میگردد. از گزاره مواردی که می اقتدار به آن اشاره کرد طول لوله کاروگیت می باشد.در بخش اعظم کارگاه ها ارتفاع این لوله در بین 6 تا 12 متر می باشد. عالی هست بدانید که چیزی که در همین لوله دارای است، وزن آن نیست، بلکه ترازو و بعدها و ارتفاع آن است که دارای دارد. به طور معمول طول عمر لولههای کاروگیت ۵۰،۷۵ و حتی ۱۰۰ سال برآورد می‌شود که این آیتم به مواد نخستین , حالت تولید, انبارش و محافظت لوله بستگی دارااست . گزینه به کارگیری قرار گیرند. ارزش این لوله ها اهمیت دقت به اندازه، مدل به کار گیری و میزان فشاری که می توانند تحمل کنند، گوناگون است.

ایندکسر