علاوه بر این ، اکثری از موتورها پیستون را اهمیت استعمال از روغن اسپری شده در قسمت ذیل خنک می کنند. زمان کارگزاشتن رینگ های نو ، ترک ها می بایست جابجا شوند و هیچوقت مستقیماً حساس یکدیگر در یک خط قرار نگیرند تا از مسیری مستقیم برای خروج گازها پرهیز شود. بیایید چنین موتوری را با 2 باله 3 متری به 206 بسته و موتور را پر‌نور نماییم . واضح ست که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک اتومبیل بیشتر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن اتومبیل نیز افزایش پیدا می کند. اما پیستون های آلومینیومی که عمدتا در خودروهای سواری کاربرد دارا هستند هم خویش به دو طریق ریختهگری و آهنگری تولید میشوند. نصفه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور کارگزاری است و نیمه تحت در گوشه و کنار های یاتاقان ها اساسی که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد. قطعاً وجود روغن در محفظه احتراق خوش آیند نیست، زیرا وجود روغن می تواند سبب ساز احتراق ضعیف ، آلایندگی مضاعف ، تجمع کربن اضافی بر روی سوپاپ ها و دود پیستونی و آبی شود. روغن کاری منجر میگردد تا حرکت آن ها روانتر باشد و اصطکاک به حداقل رسد و خنککاری باعث می‌شود تا این قطعات فلزی بهواسطه ارتقا دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا نقص‌ نشود. شیار در دست گرفتن روغن کلیدی رخنه هایی می باشد که می تواند روغن مازاد را به راحتی به باطن میل لنگ تخلیه کند. این حلقه ها مهم شکاف کوچکی شکسته شده اند که به آنها امکان نصب و برداشتن بر بر روی پیستون را می دهد. قارلقی، ج.، کاکایی، ا.، 1390. باز‌نگری ترمو-مکانیکی پیستون موتور SI دارای به کارگیری از دسته ساده دمای دیواره. پوشیدن در دیواره سیلندر یا این که دامنه لوله پیستونی می تواند سبب ساز به مسافت در میان پیستون و دیواره لوله سیلندری شود. این نشانه ها در موقع کارگزاشتن پیستون ماشین بایستی به سمت جلو موتور باشد. تاج پیستون می تواند به سه رخ صاف، محدب و یا قیمت پیستون موتور سیکلت مقعر طراحی گردد. در صورت تحت ، مرحله بالای پیستون ، مقعر می باشد. دامنه یا این که تنه پیستون در سه گونه فارغ از برش، نیمه برش و برش تمام ساخته میشود. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی پیستون 200 وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر