مواد شیمیایی واکنش پذیر اساسی آب مدل ای از موادی میباشند كه شديداً اهمیت آب واكنش دیتا و ضمن ايجاد گرما، توليد گازهای قابل اشتعال يا سمی می كنند. شيشه هايی كه مواد خورنده در آن نگهداری می شوند بايد در يک کاسه ديگر قرار داده شده و در مكانی حفظ شود كه هوای آن تهويه می شود. همچنین ممکن است سبب ساز تولید آلرژی و مشکلات پوستی و در جنین گردد و یا ممکن میباشد جنین در معرض مواد سمی قرار گیرد. همانطور که گفته شد، درصورتیکه به هر دلیلی علاقهمند به رنگ نمودن موها در مقطع بارداری هستید، ۳ ماه دوم یا این که سوم را به جهت انجام این کار انتخاب کنید و ترجیحا به جای رنگ نمودن تمام موها، از مش یا این که هایلایت و رنگ موهای فاقد آمونیاک استفاده کنید. بازدید می کنید. ممکن است اکثری از شما ندانید که گرید چیست. برای رنگ کردن مو در بارداری، باید تا سه ماهه دوم شکیبایی کنید. ۴. درصورتیکه باردارهستید و برای رنگ کردن مو در بارداری خود به آرایشگاه مراجعه کردهاید، می بایست در یک محفظه کلیدی تهویه عالی قرار بگیرید. ولی در هر رخ آنچه قطعی اعلام شده است، این است که در بازه زمانی بارداری بخصوص در سه ماهه اول، تا حد قابلیت و امکان نباید از رنگ مو (چه شیمیایی و چه گیاهی) استعمال کرد، علی الخصوص چنانچه رنگ مو به شکل تمام در حوزه و ریشه مو به کارگیری شود. درصورتیکه موهای خویش را مضاعف رنگ میکنید، رنگ نصفه دائمی را در لحاظ بگیرید؛ چرا که اینگونه رنگها حاوی سپید کننده نیستند، عمده از رنگهای دائمی به موهای شما جلوه میبخشند و آنگاه از یک یا این که چندین ماه به تدریج محو میشود. در ادامه به جوانب رنگ نمودن مو در بارداری خواهیم پرداخت. آیا رنگ کردن مو در بارداری مجاز است؟ همچنین رنگ نمودن مو در بارداری میتواند در شکل به کارگیری مکرر به عوارض جدی منجر شود. علت همین هشدار به طور کامل روشن میباشد چون رنگ مو حاوی مواد شیمیایی است که برای تندرست جنین خطرآفرین خواهد بود. البته دارای همین حال، رنگ مو در ماه های آخر بارداری نیز همچنان می تواند ثبت اطلاع رسانی فروش مواد شیمیایی خطراتی داشته باشد. راهکارهای رنگ مو در ماههای دیگر بارداری که ممنوعیت کمتری وجود دارد، در سه ماهه دوم یا این که سوم، ما‌درها میتوانند از رنگ مو به کار گیری کنند، اما مجازند که فقط از روشهای مش یا هایلایت به کارگیری کنند.

ایندکسر