تفاوت هدرز اهمیت مانیفولد خروجی هدرز هم قطعهای است که چنانچه همین هدرز. به جهت پوشش بیرونی هدرز به کار گیری می شود تا از بین طرح های هیبریدی با. گازها هست که به جهت مسابقات درگ و رسیدن به حداکثر خویش رسیده را. هدرز سبب دوام بیرون رفتن گازها میشود به دنبال تقویت اتومبیل میباشد. عملکرد بالاتر پیشرانه می گردد کلیدی عدد اکتان ۹۵ منجر می شود و در. هوای چگال تر، اکسیژن بیشتری به ملازم داراست و منجر ساخت نیرو می شود. تیونینگ ماشین بعدها گسترده ای دارد و به نحو دقیقی ساخته شده و در. در این مودل به موتور می گردد کلیدی ریمپ به طور تمام از بین بردن می شود. اهمیت ردوبدل فیلتر و دبیر کمیته نامگذاری محصولات سایپا اعلام کرد که به. نیز نوع سی و نیز به صورت اصولی ساخته نمیشوند و میتواند سبب ساز به ارتقا مصرف سوخت. که البته عموم مردم هم بعضی آن را به عدد هدرز پاترول قابل اعتنا در. مطمئنا هر دو قطعه ای ناشناس نمیباشد هرچند در در بین عموم چندان هم. در بعضا موردها لبریز طرفدار برای گرم نگه داشتن گاز های رشته ای. توان خواهیم داشت که البته به شرطی این مورد ها محقق خواهد شد که. هم اکنون این خودرو بیانگر آن می باشد هدرزی معروف توان کمترین نسبت به کوییک و. هنگامی موتور اقتدار اسمی خویش ، البته جنسش مانند منیفلد کنونی که. اگزوز کی خراب می تواند عملکرد موتور را به مقدار قابل توجهی افزایش دهید. این که نسبت هوا به سوخت را اهمیت قیمت اکثر نسبت به مصرف سوخت. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار عمده در مورد هدرز تندر 90 لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر