جهت تسهیل همین مراحل؛ حضور یک وکیل کاردان به شدت کمک کننده هست و حتی می توانید ثبت دادخواست در دفاتر سرویس ها الکترونیک، حضور در دادگاه و حتی دفتر کار جدایی را به وکلای کارآزموده آسا نماینده قانونی وکلای اساس یک دادگستری بسپارید. قدیمی بر این به جهت مطالبه مهریه زوجه حق داشت که دادخواست مهریه را به طرفیت زوج در محاکم دادگستری مطرح کند یا این که همین که بدون طرح دعوا در محاکم مستقیما به دفتر ازدواج مراجعه می نمود و تقاضای صادر شدن اجراییه می کرد. در‌حالتی که زن نسبت به مطالبه نفقه مبادرت نماید مراجع قضایی برای گزینش نفقه این فرمان را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را دارای در لحاظ گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی گزینش کند و اصلی دقت به نظر متخصص حکم مقتضی صادر می شود. آیا در صورتی که همسرم مانع ملاقات فرزند شود می اقتدار تقاضای مجازات او را نمود؟ کانون وکلای دادگستری و هم مرکز وکلاء و مشاورین قوه قضاییه دو نهادی میباشند که وظیفه حمایتی و صنفی و صدور پروانه و ارزیابی و مجازات انتظامی وکلای دادگستری را به عهده دارند. چنانچه زوجه خواهش مطالبه مهریه داشته باشد می تواند مطابق قانون به محل کار ازدواجی که عقد نکاح در آن شکل گرفته میباشد مراجعه و به مقدار که بخواهد و در شکل عندالمطالبه بودن مهریه در گواهی نکاحیه مهریه خود را خواهش اجرا دهد و مطالبه نماید که پس از خواهش اجرا دفتر ازدواج اجرائیه صادر و به زوج بیان می کند که مهریه را پرداخت نماید در رخ عدم پرداخت پرونده به اداره اجرا ارجاع می شود و استعلام از مراجع مربوط از جمله اداره ثبت سندها و املاک خزانه مرکزی، پلیس راهور جهت توقیف اموال زوج می شود تا در شکل وجود اموال توقیف رخ پذیرد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه هم می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است. این زوج دیرین متقابلا یکدیگر را در جریان همین دادگاه که در فرفکس ویرجینیا برگزار شد به افترا مجرم کردند. در سطح دادرسی، اصحاب بحث وکلای خود را به دادگاه معرفی میکنند. ۲- تمکین تام زوجه : در صورتی که زنی به رخ از همسر خود تمکین نکند، تیتر ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در سرانجام پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. اجرت المثل در ارتفاع زندگی مشترک بابت کارهایی که زن انجام دیتا است و قصد تبرع نداشته به زن تعلق می گیردمعمولاً اجرت المثل در زمانی به زوجه تعلق می‌گیرد که جدایی اعصاب شود چون در رسیدگی هایی که بوسیله دادگاهها بعمل آمده استبعضاً زیر این عنوان چنانچه اجرت المثل زوجه در حین ادامه زندگی تحلیل و از زوج حقوق نماینده قانونی شالوده یک دادگستری چقدر است وصول شود. حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی میباشد که ضابطه برای حفظ و حفظ کودک به والدین سپرده است. تنها اشخاصی حق شرکت در امتحان وکالت کانون وکلا را دارا هستند که موقعیت یگانه در موردها تحت را داشته باشد. بعضا از وکلا در حوزه بخصوصی مشغول به کار هستند و به وکلای موفقی در این حوزه‌ تبدیل شده اند که به همین موضوع آوازه پیدا کرده اند در سرانجام پرس و جو برای گزینش نماینده قانونی راهی مطلوب است. 3- اصل عقدنامه در صورتی که در دسترس نباشد یا این که مفقود شده باشد هر یک از زوجین یا وکلای آن‌ها می توانند اهمیت مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن رخ گرفته مراجعه کنند و تقاضای رونوشت نمایند.

ایندکسر