در همین راستا به جهت بهبود خواص و کارایی تفلون، موادی اصلی ثابت دیالکتریک بالا مانند الیاف شیشه در بعد ها نانو، به آن افزوده می گردد تا تراز ثابت دیالکتریک تفلون مخلوط، بیش از پیش افزایش یافته و عایقی دارای خواص فوق الکترونیک تولید گردد. نوار پلیآمید عمدتاً در کاربردهایی ترجیح دیتا میشود که در آن نوار رشته رشته و بادوام با پایداری در دمای بالا آیتم نیاز است، همین مسئله آن را به گزینهای پیشرو برای بخش اعظمی از شغل ها الکترونیکی پرتقاضا در صنعت های خودروسازی، صنعتی و محاسباتی، مانند سیم پیچها یا این که عایقبندی، ترانسفورماتورها، تبدیل میکند. همین مواد در تجهیزات الکتریکی همچون عایقها یا عایقبندی بهکار میروند. از محصولات واجب و پرکاربرد در صنایع بهشمار میروند. حساس اعتنا به این که ورق میکا عایقی عالی در برابر برق و گرماست و می تواند تا 1100 مرتبه سانتیگراد را ساپورت نماید . ورق میکا رولی تنها خاص به میکا است. مواد نخستین ورق میکا رولی اهمیت توجه انتخاب می شوند و پوسته های میکا اهمیت اعتنا گزینه بررسی قرار می گیرند که نه تنها تولید و میزان مرغوب بودن بالای متاع را تضمین می کنند بلکه در طول عصر خدمت دهی میکنند. همچنین خواص دی الکتریک عالی را نشان می دهد، به همین مفهوم که در تماس اصلی جریان عملاً هیچ الکتریسیته ای را هدایت نمی کند. موسوی کانی اظهار داشت: کاهش هزینهی پروسه به استدلال استعمال از طرز آسان سل- ژل، کاهش ارزش نمونه دارای به کارگیری از مواد اولیهی ارزان قیمت، کمتر اتلاف انرژی و ارتقا شتاب پردازش قطعات الکتریکی از دیگر مزایای حیاتی ساخت و کاربرد عایق دیالکتریک پیشنهادی است. مواد عایق الکتریکی جامد بزرگ ترین کلاس دی الکتریک ها هستند که در زمینه های گوناگون آیتم استفاده قرار می گیرند. عمده مواد عایقی که در سیستمهای الکتریکی آیتم استفاده قرار میگیرند، از دسته عایقهای جامد هستند. در تاسیسات مهر و موم شده ، SF6 اکثر اوقات به کارگیری می شود. که از همین میان، مصرف تفلون بهشکل گسکت، از باقی عایقها پیشی گرفته است، بهگونهای که پیشبینی می شود در صنعت مدرن، مشکلات جدی در حوزه تامین واشر برای کاربردهای قابل اعتنا آن در محورهای چرخنده شیرهای برقی، نیروگاههای حرارتی و صنعت های غذایی تولید خواهد شد. امکان توسعه و گسترش خط ساخت جهت ارائه محصولات مشابه به جهت موارد مصرف گستردهتر. دو‌مین بسپار لبریز مصرف دنیا است. سایر مواد یا این که ترکیبی از مواد ، که لزوماً معدنی نیستند، ممکن میباشد در این کلاس گنجانده پوشش عایق الکتریکی شوند. در مواد دیالکتریک الکترونهای والانس بهشدت به اتمهایشان وابستهاند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم وظیفه عایق الکتریکی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر