اساسی همین حالا ، چنانچه ژنیکوماستی به خودی خویش برطرف نشود، می تواند سبب به ناراحتی شود و پسران را به تیتر موردی به جهت اذیت یا این که زورگویی قرار دهد. هنگام معالجه جراحی قطعا همین مسئله بایستی حیث شود بافتی قرار است برداشته شود که احتمال ریسک سرطان در آینده در آن وجود دارد. در زمان مشاوره چه می بایست کرد ؟ فعالیت جراحی ژنیکوماستی یک عمل مضاعف فردی میباشد و شما باید این عمل را اهمیت لحاظ خودتان انجام دهید، نه به استدلال رغبت شخص دیگر یا این که برای مشابه شدن به یک تصویر فرضی ایده آل. غالبا همین خلل در سینه آقایان به دو شکل می باشد که یا این که بزرگی سینه به برهان بافت غددی و یا به رخ انباشته شدن چربی می باشد که می توان در هر دوحالت اهمیت جراحی این اختلال را برطرف کرد.اما مردانی که سینه به ادله تجمع چربی پهناور شده میباشد ،می قدرت دارای لیپوماتیک و یا لیپوساکشن انها را از بین برد.اما در جراحی سینه در در آغاز برش هایی در نصیب هایی از سینه تولید می شود که سبب می شود جراح پلاستیک و زیبایی به بافت سینه دسترسی پیدا کند و بتواند تغییرات را اعمال کند و بافت مازاد را از پوست انقطاع کند. معمولا در سنین بالای ۶۵ سال ساخت می شود و علت آن کاهش تراز پلاسمایی تستوسترون و تبدیل محیطی تستوسترون به استروژن می باشد (آروماتیزاسیون محیطی) و در نتیجه نسبت استروژن به تستوسترون افزایش یافته که منجر به ژنیکوماستی می شود. ژنیکوماستی در اثر تغییر تحول در مرحله آندروژن ها (هورمون های مردانه) در تن ایجاد می شود، همانطور که ممکن می باشد در مدت زمان بلوغ صورت دهد. ژنیکوماستی، موقعیت تبارک شدن یا پرورش بیش از حد سینه ها در مردان، در هر سنی شایع است. نوجوانان هم ممکن هست از این جراحی سود ببرند، چنانچه چه در شکل ادامه رویش سینه ها نیاز به جراحی های ثانویه خواهند داشت. به این ترتیب اشخاص بزرگسال میتوانند از این فعالیت جراحی برای برطرف کردن نقص‌ بزرگی سینه خویش استفاده کنند، هر یک سری به کار گیری از روشهای تکمیلی در مواقعی که رویش سینه در آتی ادامه یابد، ممکن است برای برطرف کردن نقص‌ اضطراری و لازم باشد. آیا همین کار به جهت من مناسب است ؟ چرا می خواهید این کار را انجام بدهید ؟ سرانجام احتمالی عمل تصحیح ژنیکوماستی را ابلاغ کرده و مخاطرات و دلایل ممکن را گوشزد نماید. انتظارات و سرانجام ی مناسب از حیث شما چیست ؟ بعضا از مردان ممکن می باشد تنها به خاطر مخفی نگاه داشتن همین حالت، از بعضا از عمل های فیزیکی یا تماس های جسمی غربت نمایند. برخلاف تصور عامه که بزرگی پستان مردان را ناشی از بیش تر وزن و چاقی می دانند، همین عارضه اکثر در اثر رویش بافت غدد پستانی در مردان رخ چگونه چربی تن را صفر کنیم می دهد.

ایندکسر