همین منتقد سینما گفت: در سکانس مرمت نقش رستم یک پله داریم که رحیم اهمیت دمپایی از پلهها بالا می برد و بعد دوباره تحت میآید لخ لخ لخ (صدای کشیده شدن دمپایی به زمین). رحیم (امیر جدیدی) – دقیقاً به ادله تمام نقاط ضعفش – یکی از دوست داشتنی ترین قهرمانان سینما به جهت مدت طولانی شد. رحیم دو روز مرخصی دارد، او اساسی دوست دخترش ملاقات میکند، که در کشورمان محافظهکاری زیاد متعددی نیاز دارد، جایی که یک زن مجرد مردی را ملاقات مینماید که شاید دارای ساختار کشور ایران در تناقض نسبی باشد. احتمالا بالاخره در فعالیت فرهادی یک شرور وجود داشته باشد که در واقع خود جامعه است. صرفا اشخاص ناقصی میباشند که به جهت گریزو فرار از بحرانهای حقوقی و اخلاقی که آنها را به دام انداخته است، میکوشند تا منافع فردی خود را اصلی تصورات مبهم و مشغول خود از صحیح و خطا آشتی دهند. در نقدهای آنونس فیلم دلیر دیدم که اکثری از مردم شیوه خیمه سر کردن بازیگر زن را مسخره می کنند. در فیلم اصغر فرهادی، فرهنگ دلاور پروری به نقد کشیده شده هست و هر چند جامعه اهل ایران در این راستا ید طولایی دارد، البته همین مورد قضیه را به وفور می توان در بقیه جوامع بشری هم یافت. تا امروز این فیلم در توده چهار فیلم برتر جدول امتیازات منتقدان نیز جای گرفته است. طرز پرداخت معماهای فرهادی در لابلای مفاهیم شبکههای اجتماعی که در آن مردمان به دلایل قابل فهم و شعور مدام کارهای اشتباه را انجام میدهند، کیفیت ویژه فیلم تازه او را میسازد – و «یک قهرمان» یکی از از قادر ترین فیلم های اوست. خلاصه روایت : فیلم پهلوان : رحیم خطاط و نقاشی مطلقه است که بدلیل عدم پرداخت بدهی بهرام که یک نزولخور میباشد به زندان افتادهاست. پخش جهانی همین فیلم اصغر فرهادی بر عهده شرکت آمازون فیلم دلاور اصغر فرهادی سینما است. هنرجویان فیلمسازی «خانه بینالملل بامداد» وابسته به اصغر فرهادی و همسرش پریسا بختآور در حالی که فرهادی در جنوب فرانسه درگیر فرش قرمز‌رنگ و مصاحبههای مطبوعاتی بود، از فرد دیگری به تیتر دلیر یاد کردند و او را عامل این موفقیتها دانستند.

ایندکسر