وی گسترش دانش و رواج فرهنگ پیشگیری و ارتقای آگاهیهای عمومی و ارایه مشاوره و تدریس مهارتهای حساس زندگی اساسی هدف کمتر معضل طلاق را هم از مهمترین کارهای همین معاونت در بخش پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد. وی همینطور درباره برنامههای اجرا شده این معاونت در بخش ارتقای آگاهیهای عمومی تصریح کرد: تهیه و تهیه دانستنیهای حقوقی به رخ کتابچه در 12 جلد حیاتی موضوعات پیام پیشگیری در ارتباط اصلی نحوه مراجعه به محاکم قضایی، رابطه ها موجر و مستاجر، تغییر تحول سن، تغییر و تحول نامخانوادگی، اصلاح و ابطال شناسنامه و همینطور پیامهای آموزشی در ارتباط کلیدی ضابطه صدور چک، سفته، مطالبه وجه، تعهدات ضامنی و چگونگی معاملات ماشین و تنظیم سند خودرو از گزاره فعالیتهای اجرا شده است. همین مقام قضایی افزود: در این راستا فعالیتهایی برای تشکیل و تقویت نهادهای داوری و برقراری صلح و دوستی و سازگاری انجام مشاوره حقوقی ذهب شده است. وی اصلی بیان اهمیت ساخت دوستی فی مابین مردم به جهت کمتر آسیبهای اجتماعی، بر لزوم توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن داوری و آشتی و سازگاری تاکید کرد و این حیاتی را از گزاره اقدامهای این معاونت برای پیشگیری از مشاوره حقوقی پلیس فتا وقوع چگالی خواند. دفتر وکالت دادگران از سال 1384 دارای همکاری جمعی از فارغ التحصیلان کالج تهران تاسیس شد و تا به امروز کلیدی هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر عالم و خارجیان مقیم ایران، به حیات خویش ادامه داده است. از گزاره این خدمات می توان به وکیل ملکی ، وکیل مهریه می باشد و از دیگر خدمان موسسه این است که سعی بر این دارد حیاتی دقت به اینکه شما کاربران با شخصیت به بعضا از صفحات داخلی تارنما بر می خورید. مشاوره حقوقی در دنیای امروز که حقوق و ضابطه های زیادی وجود دارااست تسلط به اندازه داشته باشد و بتواند براحتی به تمامی پرسش ها پاسخ بدهد. ضابطه در این وضعیت طاقت فرسا گیرانه و در عین هم اکنون پیچیده فعالیت میکند. اکثری از افراد گمان می‌نمایند که شخصاً توانمند هستند تا حقوق و دستمزد خود را در دادگاهها استیفا کنند؛ ولی تجربه اثبات کرده هست که همین گونه از اشخاص در بخش اعظمی از مواقع نمیتوانند به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند. مسعودیفر در ادامه عملکرد شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی همین دادگستری را تشریح کرد و گفت: همین شورا که متشکل از مدیران ارشد استان میباشد به تصحیح ساختار، تقویت کمیتهها و کارگروههای تخصصی ذیل حیث همین شورا میپردازد.

ایندکسر