تجارت اهمیت دنیا اصلی داشتن حساب بانکی در ترکیه و داشتن شخصیت حقوقی نیز میتواند یک عدد از هدف ها ثبت شرکت در ترکیه باشد. به عنوان مثال به جهت رئیس کمپانی که نیاز به منشی فارسی زبان دارد، استخدام نیروی ترک توجیهی نخواهد داشت. به عنوان نمونه یکی از این مدارک، قولنامه اجاره دفتر شما و نشانی شما است. علی رغم تمام حصر های موجود، کمپانی ترکیه هلپر حیاتی گفتمان رسمی با دو خزانه اعتبار ترکیه از گزاره خزانه زراعت و خزانه QNB قابلیت و امکان افتتاح حساب شرکتی در همین بانک ها را به جهت مشتریان مهیا کرده است. به این ادله انتخاب کمپانی برهان و شخص بررسی چی که حتما باید جواز همین سرویس ها را داشته باشد مهمترین بخش ثبت کمپانی در ترکیه می باشد. درصورتیکه به جهت خود جواز عمل نیز گرفته اید ماهیانه ۱۰۰۰ لیر به این مخارج اضافه کنید. همین فرد به مدت ۱۰سال در قبال بدهی­ها، طلب­ها، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و بقیه امور شرکت که هنوز تمام نشده مسئول است. همچنین پس از دریافت مبالغ اینگونه موسسات از شما مبالغ دیگری در حین کار به جهت انجام کارها دیگری اخذ می نمایند و شما ناچار به پرداخت آن ها هستید. در همین شرکتها همه فعالیتها پیرامون کارها تجاری و بازرگانی صورت میگیرد. اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به کالا و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است. هنگامی که اسم شریکی که در اسم کمپانی قید شده از شرکت برود یا این که فوت شود نام یکی از دیگر از شرکا نوشته میشود. مورد حساس دیگر درباره کمپانی های دانش بنیان این واقعیت میباشد که همین کمپانی ها به جهت حفاظت از دیتاها خویش به دولت متکی میباشند و حساس تصویب شرکت، دولت از حقوق معنوی آن ها حمایت می کند و در شکل مشاهده استعمال غیر رسمی از اطلاعات، فرد یا این که شرکت نسخه برداری کننده بید در همین باره ثبت کمپانی و مالیات جواب گو باشد. شرایط موجود در سال 1400 را می توانید بصورت تمام در باخبر ثبت مطالعه نمایید و در صورت نیاز به مشورت یا هدایت بیشتر، از روش رویه های ارتباطی با ما در تماس باشید. اما به جهت دریافت اقامت در ترکیه شیوه های متعددی وجود دارااست که درمقاله ۷ نحوه اخذ اقامت ترکیه بقیه رویکرد ها را تحلیل کردیم. برای افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از ثبت کمپانی صادرات و واردات ، شما احتمالا می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر