مقدار بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند تمامی نیروهای خویش را در یک کانال بریزد. به گمان من انسان برای برد در زندگانی می بایست بتواند در چهار راستا استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. برد یک مهارت هست که باید آموخته شود . موفقیت، ناچیز و بیش در دسترس کلیه هست، ولی دامنه توفیق در زندگانی شخص، سوای توان رهبری محدود است. پیروزی شما در شغلتان را تبریک می گویم. پیروزی بر بر روی ستون های شکست رخ می گیرد. در همین مسیر ممکن هست موانعی بر سر منش ما قرار بگیرد و ناکامی بخوریم و انگیزه خویش را به جهت ادامه مسیر از دست بدهیم. بسیاری از ما رویاهایمان را زندگی نمیکنیم، چون ترسهایمان بر کل جوانب زندگیمان موفق شدهاند. کل چیزی که باید از زندگی فراگرفت تنها یک کلمه است: میگذرد… کاغذ سفید رو هر چه میزان نیز تمیز و خوشگل باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها بایستی حرفی به جهت گفتن داشت. هرگونه تغییر، حتی تغییر و تحول در جهت خوبتر شدن، همواره دارای مشکلات و موانعی یار است. بهترین زمانه استعمال از بهترین متن انگیزشی انرژی مثبت و گزاره کوتاه انگیزشی شروع صبح که انرژی نیاز دارید می باشد ، اولی چیزی که می بینید و روزتان رو دارای انرژي بسیار آغاز کنید. هر شخص برای انجام عمل به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد. یک عدد از روش های ساخت انگیزه در خود قرائت مکتوب و جملات انگیزشی میباشد چون تلاوت جملات باخت و موفقیت می تواند زندگی هر شخص را تغییر و تحول دهد. ما در این مطلب جملات زیبا درباره برد و شکست به ملازم حرف بزرگان درباره شکست و برد را برای شما دوستان خوب عزیز قرار دیتا ایم تا از خواندن آن ها لذت ببرید و انگیزه حتمی به جهت ادامه مسیر را با قرائت همین مطالب به دست آورید. دو گونه از افراد هستند که به شما خواهند گفت نمی توانید کاری در این دنیا انجام دهید. خب، شستشو در حمام هم همینطور است. بخاطر این هست که من امروز اینجا هستم… مدام چون امروز به سمت اسمان برد و موفقیت گام بردار. نگرانی هرگز از غصه فردا قلیل نمیکنه بلکه تنها شعف امروز رو از بین می بره. میتوانم ناکامی را بپذیرم البته کارایی نکردن را هرگز! اگر خراب کنید، همیشه میتوانید دوباره همت کنید. نمی توانم فرمول برد را به جهت شما ابلاغ کنم؛ ولی درصورتیکه فرمول ناکامی را می خواهید آن هست که بکوشید تمامی را راضی نگه دارید. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت یه نوشته انگیزشی بلند وب تارنما خود متن انگیزشی نتورک باشید.

ایندکسر