تن به جای بدست آوردن توده عضلانی سالم، چربی انباشته می لیپوماتیک نی نی کند. لیزر لیپولیز مثل طریق لیپوساکشن می باشد دارای همین تفاوت که پیش از انجام لیپولیز بایستی از لیزر استعمال شود و سپس از تزریق مایع بی حساس کننده تامی، چربی های مازاد تن به وسیله تاباندن لیزر تخریب می شوند و از هم جدا می شوند و چربی های مازاد بعد از تخریب به شکل مایع در می آیند در همین طریق بدلیل این‌که یه خرده از قوام چربی ها توسط حـرارت ناشی از لیزر لیپولیز از دربین می رود عملا نمی توان از همین چربی در جای دیگر بدن تزریق کرد. به جهت ریز کردن شکم می توان از 3 شیوه فوق استفاده کرد، لیپوماتیک و لیپولیزر 2 روشی می باشند که برای استخراج چربی های مازاد مورد به کار گیری قرار می گیرند در لیپوماتیک چربی حساس حرکات فیزیکی تخریب می شود ولی در لیپولیزر اهمیت استعمال از لیزر چربی سوزانده می شود مهم به کار گیری از همین دو نحوه می توان حجم معینی از چربی را استخراج کرد بنابرین برای شکم های بسیار بزرگ و آویزان این دو نحوه مورد مناسبی نمی باشند . یکی دیگر از روشهای اندک مهاجم کوچک کردن شکم و پهلو لیپوساکشن یا این که لیپوپلاستی می باشد که این هم مثل لیپوماتیک شیوه جراحی زیبایی می باشد. لیپوساکشن کم مهاجم به شتاب در هم اکنون تبدیل شدن به روشی پرطرفدار به جهت پیکر تراشی، رسیدن به تناسب اندام و عضلاتی سفتتر و کشیدهتر هست و در مقایسه با لیپوساکشن سنتی دیگر به استراحت پس از فعالیت نیازی نیست. ولی اهمیت این درحال حاضر ورزش نیز نمیتواند در بعضی موردها عاقبت ای مطلوب و گزینه حیث فرد را به ارمغان بیاورد و راه‌حل ای عمل صرفا دارای انتخاب سایر روشها می باشد. پوشیدن گن های استاندار بلافاصله آنگاه از همین مراحل الزامی می باشد، گن سبب ساز می شود که مقدار تورم ناشی از جراحی کاهش شود و فرم زیباتری در همین نواحی به وجود آورد. این امواج سبب لیز لوبول های چربی شده و آنان را به ذرات چربی دانه ارزنی شده تبدیل می نماید که هم‌زمان تخلیه می شوند. تورم: معمولا آنگاه از لیپوماتیک، تورم و احتباس مایع (سروما) در ذیل پوست فرد ساخت میشود، گهگاه ممکن می باشد واجب باشد که این مایعات مهم سوزن خاص به وسیله پزشک تخلیه شوند. اما در این طریق برای از میان بردن چربیهای مازاد از حرارت استفاده میشود، به صورتی که چربیهای زیر پوستی آن‌گاه از سوزانده شدن به وسیله دستگاه مکش از بدن خارج میشوند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد لیپوماتیک غبغب نی نی سایت بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر