همانطور که پیشتر ذکر شد، از همین وسیله میتوان در هر حیطه ای که جریان برق وجود ندارد و یا این که ضعیف هست به کارگیری کرد؛ از کاربردهای موتور برق یا مولد الکتریکی می توان به استعمال در ویلاها و خانههای دور افتاده، کارگاههایی که نیروی الکتریسیته شهری به تنهایی توانمند به تأمین انرژی الکتریکی اضطراری برای به کار انداختن دستگاه های آنها نیست، مزارع و کشتزارهایی که درو، نشا و خرمنکوب محصول در آن ها به صورت مکانیکی و در زمین کشاورزی صورت می گیرد و همچنین تأمین برق گزینه نیاز پمپ های آبرسانی جهت آبیاری زمین های زراعی، هیئت های مذهبی که نیازمند مولدی پرتابل و قابل حمل هستند، بیمارستان ها و مرکزها درمانی، مراکز امنیتی، بانک ها و شرکت ها مالی، دیتا سنترها و پایگاه های ذخیره داده، تأمین روشنایی آیتم نیاز به جهت کاربردهای نظیر مراسم مختلف و بسیاری کاربرد موتور برق دیزلی 10 کیلو وات دیگر اشاره نمود. از موتور الکتریسیته در جاهایی که برق شهری وجود ندارد و یا جریان برق ضعیف است، استفاده می شود. نکته فراوان مهم این‌که انتخابموتور برق بنزینی یا این که دیزلی تنها تا حداکثر توان 12000 وات (12 کیلو وات) که براحتی قابل حمل هستند مد حیث می باشد و به طور معمول موتور برقهای با توان 15 کیلو وات و بیشتر، خوبتر هست از مدلهای دیزلی به کار گیری شود. وصل بودن دستگاه به شیر گاز شهری یا این که سیلندر گاز مایع کفایت می نماید تا ایجاد الکتریسیته به شتاب حادثه بیفتد! وصل بودن به شیلنگ گاز متصل به گاز شهری و یا سیلندر گاز مایع امکان اینکه بتوانید همین مولدهای الکتریکی را براحتی حرکت بدهید را مشکل می سازد، در سرانجام مستقر ماندن در یک نقطه و عدم حرکت منجر می شود صدا و نویز بالای دستگاه سبب ساز آسیب شنوایی می شود. درست است که گاز شهری و حتی گاز مایع منابع انرژی هستند که تقریبا در همگی جای سرزمین به وفور یافت می شوند، ولی دقت نمایید که به کارگیری از همین سوخت تا حدود زیادی از خصوصیت قابل حمل و حرکت بودن دستگاه (Mobility) می کاهد. فراموش نکنید که ژنراتور گازسوز از سوختی استفاده می کند که در مقایسه مهم دو نوع سوخت دیگر از میزان خورندگی کاهش و روانی بیشتری برخوردار است؛ گاز مایع جراحت به مراتب کمتری به اجزای دستگاه وارد می کند که همین برهان سبب افزایش استمرار و کارایی مولد الکتریکی گازسوز می گردد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بخش اعظم در گزینه موتور الکتریسیته شاپ لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر