پیامها و سخنان شما می بایست بی آلایش و قابلفهم به جهت مخاطبان باشد و به صورتی باشد که پس از اتمام سخنرانی از ذهن مخاطب پاک نشود؛ در این رخ میتوانید تاثیر عمیقی روی مخاطب بگذارید. هر چه شما مهم تعداد کلمه بیشتری آشنا شوید، میتوانید راحتتر سخنرانی کنید. یک عدد از راهکارهایی که تا روزگار رسیدن به سطح احساس نیاز در مسؤولین برنامهریز می توان پیشنهاد اعطا کرد همین میباشد که دانشگاهها در ارتفاع عصر علم آموزی دانشجویان مقاطع تکمیلی که بعدها بخت ورود به میدان تدریس را دارند، سلسله دورههای کوتاه مدت آموزش عملی را داشته باشند تا در قالب یک فرایند آموزشی برنامهریزی شده هدفمند در طول تحصیل مهم مفاهیم و مهم حرفه بیان آشنا گردیده و ولی آن را در عمل آموخته و در آینده در فرمان تدریس به کار ببرند. ولی در ارتباط با فن بیان، به حیث می رسد که طرح این سؤال خالی از مهربانی نباشد که آیا خوبتر نمی باشد دانشگاهها واحد درسی دیگری تحت تیتر “آموزش رشته بیان” به برنامه درسی خود طولانی تر کنند تا لااقل مدرسان آینده اهمیت ابتداییترین نیاز سخنرانی، یعنی تکنیکهای بیان شیوا آشنا گردند و بتوانند در کلاسهای درسشان مؤثرتر و کارآمدتر باشند؟ بیشک وظیفه دانشگاهها نیز این نمیباشد که صرفاً تئوریهای طرز درس دادن را در قالب واحد درسی ارائه کنند و استاد و معلم را روانه نظام آموزشی نموده تا در آنجا ضمن کسب تجربه عملی به وظیفه آموزشی خویش نیز بپردازد؛ اگر‌چه باید این را نیز بیشتر کرد که آموزش خوب کلاس حرفه ابلاغ چیست نی نی سایت مسؤول تجربهاندوزی نیست. نکته اینجاست که بیشتر اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علم ها پزشکی به جز برخی از رشتهها در ارتفاع عصر تحصیلات خود همین تعدادی واحد تئوری شیوه درس دادن را نیز نمیگذرانند؛ و شناخت همین اساتید اهمیت روشهای درس دادن به شکل علمی و ولی تئوری، تنها در قالب کمپانی در کارگاههای یک یا این که یکسری روزه ویژه اساتید هست که بوسیله کالج برگزار میگردد. نگاهی به کتب طریق تدریسی که در دانشگاهها درس دادن می گردند نشان می‌دهد که در همین کتب صرفاً به معرفی روشهای تدریس، ابلاغ نظری طرز اجرا و مزایا و معایب آنان پرداخته میشود؛ و اما از یک مکتوب نیز جز بیان صحیح تئوریها انتظاری نمیرود. کلاسهایی که از به عبارتی شروع حضور در آنها، تفاوت را در طریق سخن گفتن خود احساس میکنید. هیچ یک از روشهای درس دادن فی نفسه خوب یا این که بد نیستند، بلکه طریق و شرایط به کار گیری از آنان است که سبب تقویت و ضعفشان میشود(2). بفرمایید که گواهینامه صادر شده نیاز به تست یا آزمون هم دارااست یا این که خیر؟ به هر درحال حاضر فرصتی که در طول یک ترم برای تدریس یک درس وجود دارد، از طریق برگزاری یک سوله و انتقال مطالب به صورت خلاصه و فشرده به دست نمیآید.

ایندکسر