تمرین کل تن EMS چه مزایایی دارد؟ شدت پالسهای دستگاه ایکس بادی قابل در دست گرفتن است و به کارداران متفاوت بستگی داراست که مربی باخبر خوبتر میباشد در ارتفاع مدت استعمال از این دستگاه، دائما نظارت ویژهای داشته باشد. EMS همچنین کارایی فیزیکی را بهبود می بخشد: شما احساس انعطاف پذیری بیشتری دارید، گردش خونتان خوبتر میباشد و شما کمتر خسته می شوید. خویش لباس اصلی مهار بند بزرگ و جلیقه ایکس بادی اساسی الکترودهای کوچکی که به مربی ورزشی EMS متصل میشود،بود.مربی فردی ،به آرامی هر تیم عضلانی را آزمایش می نماید و سایز را که برای شما مناسب است را پیدا میکند. سازندگان همین کمربندها می گویند هدف این ابزار، عضلات عمقی شکم بوده که اساسی استفاده از جلسات از پیش برنامه ریزی شده و از روش پدهای ژلی جریان الکتریکی سوق‌دهی می شود تا هر بخش از ماهیچه ها اساسی شکمی را هدف قرار دهد. همین کمربندها به جهت زیباتر نمودن انحنای طبیعی کمر، فشرده سازی خوب تر شکم و در نتیجه حاذق تر شدن عضله‌ها شکم مطلوب هستند. از آنجایی که EMS می تواند یک عضله را طولانی تر از آنچه ورزشکار می تواند انجام دهد مورد انقباض قرار دهد، می تواند سایز عضله و جلسات تمرینی را ارتقا دهد. همین کمربند روی عضله ها رکتوس ابدینیس (شش تکه) خارجی مورب، داخلی مورب و متقاطع شکمی متمرکز شده و ماهیچه ها مرکزی را مستحکم کرده و به تیتر یک نتیجه، کمتر سایز کمر را در پی خواهد داشت. باز‌نگری های انجام شده در دانشگاه تربیت بدنی شهر کلن آلمان اثبات کرده است که EMS حداکثر اقتدار سرعتی یک ورزشکار را تا ۳۰ % افزایش می دهد. از دیگر معایب Xbody می قدرت به میزان بالای پالس و جریان الکتریکی استعمال شده به جهت شخص مراجعه کننده نام پیروزی چون در صورتی که مقدار پالس مورد به کار گیری بیش از حد انتظار باشد ممکن می باشد عوارضی را در بدن شخص ساخت کند. این عمل مبتنی بر شبیه سازی پالس های طبیعی رخ می دهد که شخص ورزشکار طی مدت ۲۰ دقیقه شاهد مشغول شدن همگی ماهیچه ها بدن خود است. براین اساس ورزشکار می تواند تمرین را ترک نکند، و بدون چاره به نوسازی عضله از دست رفته آن گاه از آتروفي نشود. در EMS عضله ضمن بی حرکتی هنوز “کار می کند” و بدین ترتیب تقویت خواهد شد. ورزشکاران و دیگران می توانند از تحریک الکتریکی عضله EMS به جهت پرهیز از آتروفی عضلانی در طی مقطع نقاهت آن گاه از جراحی و یا این که هنگامی که اندام بی حرکت می ایکس بادی در اصفهان شود، به کارگیری کنند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت ایکس بادی هزینه وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر