رغبت به تولید و تشکیل کف، می تواند ناشی از فرمولاسیون این تیم از سیالات و یا این که مدل کاربرد آن ها باشد و به کارگیری از فعال کننده های سطحی اتوکسیلات، آمیدهای اسید چرب، کربوکسیلاتهای آمین خنثی شده، سولفوناتهای نفتی یا این که طیفی از سایر فعال کننده های سطحی می توانند تاثیر بسزایی در از فی مابین بردن کف ضد رطوبت کف داشته باشد. البته مرز چندان مشخصی میان این دو گروه وجود ندارد و غالبا و در لفظ عامه همین 2 گروه، یکسان شناخته می شوند. ضد کف (anti-foam)که اساسی اسم های متفاوتی همچون آنتی فوم و دفومر نیز شناخته می شوند، موادی شیمیایی هستند که به جهت خودداری از ساخت و ایجاد فوم یا این که کف در مایعات فرآیندی صنعتی وشیمیایی بکار می مراحل و همچنین کف های ساخته شده را می شکنند. همین پدیده به تیتر یک انفجار الکترواستاتیک شناخته شده است. این ترکیبات (به استثنای مقادیر آن) از تشکیل کف پرهیز نمی کنند. این فرآورده جهت جلوگیری از تشکیل کف یا این که ازبین بردن کف تولید شده در محلولها به عمل میرود. خودداری از تشکیل کف و یا این که از بین بردن کف تشکیل شده در شربت چغندر قند و دیگر فرآورده های صنایع غذایی از مدتها پیش گزینه اعتنا بوده است. در مقابل، قیمت بالا و ناسازگاری اهمیت بعضا رزین های اکریلیک دارند و یا این که همین که گاها پوشش پذیری مجدد را اهمیت ایراد مواجه می سازند. معمولا در انجام فرآیندهای شیمیایی کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی روی سطح پوشاننده می شوند و مانع از همین می شوند که از همگی گنجایش ظرف حامل ماده، به کارگیری شود. کارایی گونه های ضد کف ها به اشکال آن ها و عیوبی که در تراز ساخت می نمایند بستگی دارد. آنتی فوم ها در مایع کف، غیرقابل حل میباشد و از خصوصیت های با آن، این میباشد که به سهولت و به سرعت بر روی تراز کف بسط می یابد. نکته مهمی که در ضد کف وجود داراست غیرقابل حل شدن آن است. اهمیت وجود این‌که در اکثر موارد دو اصطلاح ضد کف1 و کف زدا2 بجای یکدیگر بکار می رود، تعریف صحیح همین اصطلاحات اساسی یکدیگر متفاوت است. سورفکتانتها میتوانند به حالتهای غیر یونی، کاتیونی، آنیونی یا آمفوتریک وجود داشته باشند. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط دارای چه جایی و شیوه به کارگیری از ضد کف دانشمند دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر