شش فعال کارمند در مورد چگونگی سازماندهی محل کار خود – کوارتز


موج های اخیر فعالیت کارمندان باعث ایجاد یک گفتگوی ملی در ایالات متحده در مورد اینکه مدیران عامل و شرکت ها چگونه می توانند به درخواست های تغییر از خانه پاسخ دهند. اما داستانهایی درباره چگونگی شروع یا تلاش این فعالان برای اتحاد اغلب بخشی از این گفتگو نبودند. ما در کوارتز تعجب کردیم: این فعالان چه توصیه ای برای افرادی دارند که می خواهند خودشان سازمان دهنده شوند؟ برخی از پیشنهادات آنها به اندازه کافی واضح است ، در حالی که برخی دیگر دارای خطر بیشتری هستند و می توانند منجر به از دست دادن شغل شما شوند.

آنچه فعالان Whole Foods ، Google ، Facebook و McDonald’s به کوارتز گفته اند ، در اینجا آمده است.


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>