هر کدام از این روش ها دارای لحاظ فوق تخصص جراح پستان به کار برده می شود. در شرایطی که شکی وجود داشته باشد و یا مشکوک به سرطان پستان باشیم از روشهای تصویربرداری نظیر ماموگرافی و سونوگرافی استفاده میشود. ژنیکوماستی در بازه زمانی بلوغ، پسران را بازیچه همسالانی قرار میدهد که مشکلش را مضحک میکنند. اصلی افت ترشح هورمون تستسترون در مقایسه حیاتی هورمون استروژن ، فرد دچار ژنیکوماستی می شود . به طور کلی مردانی که دچار بیماری تبارک شدن سینه ها می شوند به نسبت دیگر اشخاص بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند. چه بررسی هایی می بایست به جهت شخصی که در گیر ژنیکوماستی است انجام شود؟ مگر در مواقعی که احتمال توده سرطانی مطرح باشد، غالبا به جهت تشخیص ژنیکوماستی نیازی به نمونه برداری نیست. البته احتمال پیدایش این عارضه ها کم هست و جای هیچ نگرانی واسترسی وجود ندارد. اساسی همین اکنون طریق های متفاوتی از تکنیک های اندک تهاجمی تا اعمال جراحی تهاجمی به جهت درمان و از بین بردن این عارضه وجود دارند. در حالی که کاهش وزن میتواند به جهت برخی از مردان به کاهش ترازو سینهها یاری کند، اما اکثر وقت ها اوقات، بیش از حد بافت غدهای در سینه وجود دارد که منجر می‌گردد حتی بیماران لاغر هم کلیدی سینههای بزرگ مواجه شوند و نیاز به کوچک شدن سینه اصلی جراحي يا ليپوساكشن داشته باشند. در واقع بافت زمینه ای برای تشکیل پستان در مردان هم وجود دارد و در شکل وصال محرک های خاصی (مانند هورمون ها) بافت پستانی شروع به رشد می نماید. این گونه جراحی کمتر تعرضآمیز می باشد و به زمان بهبودی کوتاهتری نیاز دارد. همینطور می تواند مقداری عسل نیز به این محلول بیش تر کند. آیا ژنیکوماستی می تواند یک طرفه باشد؟ بنابراین ژنیکوماستی نمیتواند علت سرطان باشد بلکه ممکن است نتیجه سرطان باشد. ممکن هست خجالت بکشید در گزینه ژنیکوماستی حیاتی درمان ژنیکوماستی در نوجوانان نزدیکان حرف کنید. یک مرد دچار به ژنیکوماستی ممکن میباشد بیش از حد از هر دو جور بافت داشته باشد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد درمان ژنیکوماستی در کودکان لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر