دمپر هوا و مشخصات انواع دمپرها

۳- ساختارِ دمپر دربین کانالیِ چهارگوش در دوسوی دمپر هوا به صورتی می باشد که از هردوطرف یک کناره سه سانتی به تیتر فریم، موجبِ اتصال دمپر هوا به فلنچِ نتورک های چهارگوش می شود.عرض همین لبه دست کم سه سانتیمتر می باشد و در واقع این لبه، نقشِ فلنچ را برای دمپر هوا ایفا می کند. اما در بعدها بزرگ، سازه به الزاماتِ فنی بایستی در آکسِ طولِ دمپر هواساز ،”قید” یا “پُل” تعبیه نمود، تا طولِ تیغه های دمپر از میزان استاندارد بیرون نشود و در اثر فشار هوا مبتلا تاب خوردگی و انحنا نشود. هم چنین دمپر ها بر اساس گونه تیغه و کاربردی که دارا هستند به دمپر های وزنی، ماکرو دمپر یا به عبارتی دمپر های فراوان بزرگ، میکرو دمپر یا دمپر های دوچندان کوچک، دمپر ضد حریق، دمپر ضد انفجار، دمپر هواساز، دمپر پروانه ای، دمپر دیافراگم، دمپر لوور، دمپر های دستی و موتور دمپر های اتوماتیک تقسیم بندی می شوند. البته در دسته تیغههای متقابل، تیغهها در جهات مخالف یکدیگر حرکت میکنند. جور پره موازی برای انقطاع و وصل جریان به فعالیت میرود و امکان تنطیم دبی در این جور دمپر ذیل می باشد و نمودار تغییرات دبی بر حسب زاویه بازشو دمپر به صورت یک منحنی می باشد. دسته پره متقابل برای تنظیم دبی کاربرد داراست زیرا نمودار تغییرات دبی بر حسب بازشو دمپر نسبتاً خطی می باشد. لبه نگهدارنده برای قرار گرفتن بست های خرچنگی روزنه های اسلوت. دمپر های گرد به جهت دریچه های گرد ساخت شده است جریان هوا را تحت کنترل دارد. دمپر ها طیف گسترده ای کاربرد دارا‌هستند که برای در دست گرفتن جریان هوا استفاده می شوند. پلنیوم باکس ها معمولا در طول بالا اساسی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند. همین دمپرها می تواند به رخ گرد، چهارگوش، و در مدلهای پره موازی یا متقابل ساخته شود. پره های دمپرهای کانالی از دسته موازی و 8و7 ساخته می شود. دمپرهای ضد انفجار (Blast Damper) کمپانی هیوا صنعت، مهم قابلیت تحمل موج انفجار تا فشار هم اندازه 1 توشه گیج و مناسب جهت کارگزاری در نتورک می باشند. از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد به کارگیری می شود (مانند کانالهای مارپیچی و کانالهای گرد کلیدی درزهای طولی) و شامل یک حجم استوانه ای می باشد که بوسیله یک تیغه دایره ای شکل کارگزاشتن شده در مرکز همین استوانه تنظیم می شود. همین دمپر یک سیستم بازشونده اصلی تیغه مخالف دارااست که مرحله تیغه های بازشونده را تهیه و تنظیم می کند. برای تغییر‌و تحول جهت جریان هوا شما می توانید تیغه های دمپر را تهیه و تنظیم کنید. نیز چنین شما می توانید اساسی مراجعه به وبسایت شهرآهن لیست قیمت گونه های دمپر را مشاهده کنید. پس به وب سایت شهرآهن مراجعه کنید و خرید خویش را انجام دمپر کانال کولر دهید. دمپر مابین کانالی از انواع دمپرهای شرکت تهویه جدید می باشند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

حتما بخوانید:
شرایط استارتاپی که در ابرقدرت برجسته است چیست؟ | هفته گذشته و این هفته کوارتز ژاپن (11 / 11-11 / 27) - کوارتز