دمپر یک طرفه که به آن بالانس دمپر نیز گفته می شود همانند شیر یک طرفه در مواقعی استفاده می شود که جریان هوا نباید به داخل سیستم کانال کشی رجوع داشته باشد.یکی از مرسوم ترین موارد استفاده از بالانس دمپر در اتاق دیزل ژنراتور می باشد. ساختارِ بدنه دمپر گرد از یک استوانه فلزی اهمیت ورق گالوانیزه به قطرِ آیتم نطر و دسته دمپر مکانیکی یا الکترومکانیکی تشکیل یافته است.اجزای داخلیِ دمپر گردِ میان کانالی هم از یک تیغه ی مدور(گرد) از متاع ورق و یک محورِ کلیدی که تیغه ی مدور را به دسته دمپر متصل می کند تشکیل یافته است. در سلسله مراتبِ قیمت دمپر یک عدد از دست اندرکاران اصلی در تعیین ارزش دمپر ،موتور برقی یا در دست گرفتن دستیِ دمپر می باشد.یعنی اگر برای در دست گرفتن و عملکردِ دمپر از موتورِ برقی به کار گیری شود، معادله ارزش به کلی تغییر و تحول می کند و اکثر زمان ها فقط قیمت موتور برقیِ دمپر از اصلِ حجمِ بدنه دمپر عمده می گردد. همین دمپر نیز به جهت تنظیم جریان هوا و کنترل جریان هوا استفاده می شود. • همین دمپر میزان دلخواهی از جریان هوا را به کمک یک فنر سوای به کار گیری از انرژی ثابت نگه می دارد. • درزگیرهای پلاستیکی از نشتی هوا خودداری می کنند. فاکتورهایی که باید در گزینش دمپرهای در دست گرفتن هوا در لحاظ گرفت شامل ترازو فریم، سایز و گونه پره ها، درزبندی دمپر، اتصالات، بوشهای متحرک و طرز توزیع هوای خروجی از دمپر می باشد. چون دمپرها هم برای انقطاع و وصل نمودن و نیز برای کنترل میزان جریان هوا به کار برده می شوند. همین تجهیزات کنترل جریان هوا را به امداد پره هایی که در داخل آن وجود دارد انجام می دهد و در دو نوع دستی و موتوری طراحی و ساخته میشوند. هواکش ها به طور معمول به دو شکل خانگی و صنعتی گزینه به کارگیری عموم قرار می گیرند که هواکش صنعتی در بعدها پاره ای بزرگتر متناسب اساسی کارخانه ها و کارخانه ها و… ولی از کارداران حیاتی در تغییر یا این که افزایش ارزش دمپر می اقتدار به افزایشِ ضخامت ورقِ مصرفی و همینطور تغییرِماهیتِ ورق مصرفی از گالوانیزه به آلومینیومی یا استیل می باشد. قیمت دمپر هوابُر در مقایسه اساسی بها دمپرهای موازی و ۷و۸ اختلاف چندانی ندارشته و بنا به کاربرد و ضخامت ورقِ مصرفی و ابعادِ آن، بها دمپر نیز انتخاب می گردد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم گواهینامه دامپر لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر