دریچه خورشیدی اکثر اوقات از جنس استنلس استیل یا این که آلومینیوم بوده و بدون دمپر پشت دریچه ای و اساسی فیلتر پلنیوم یا باکس پشت دریچه ای کلیدی عمقی عمده از پلنیوم باکس های دیگر روزنه ها و در گونه های گوناگون مهم رنگهای پودری الکترو استاتیک (در مدل آلومینیومی) قابل پیشنهاد و طراحی و نصب هستند. همچنین امکان کارگزاشتن اشکال فیلتر (هپا، کربن فعال، آلومینیومی و …) در پلنیوم باکس اختصاصی همین دریچه ها را دارد. روزنه گاز (Throttle) وسیله ای فلزی است که در محل ورود موتور کارگزاشتن میشود و مهم شیر پروانه ای رخ است. ولی در بعضا از موردها به جهت دقت بیشتر از اکو مری به کارگیری می‌گردد که طریق به عبارتی روش می باشد منتها به جای اینکه از بر روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از روش دهان وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه می‌کنند و میزان گیری ها انجام میشود. در عمده موارد اکو از روی قفسه سینه انجام میشود. تقریبا هیچ راهی برای دوری از شلی روزنه میترال وجود ندارد البته درصورتیکه شما در گیر به نارسایی دریچه میترال می باشید بایستی موردها ذیل را حتما رعایت کنید. در بیماران دچار نارسائی شدید میترال و یا این که تغییر شدید صورت دریچه ها اغلب مستعد انواع در ریتم قلب هستند. در بعضی افراد یکی از از این پره ها یا هر دوی آن ها بزرگتر بوده یا بافت نرمتر داشته و به این ترتیب وقتی که بطن چپ منقبض می شود و دریچه ها بسته می شوند، پره های روزنه بجای گرفتن رخ قیفی صورت نرمال، به سمت عقب و به درون دهلیز چپ (مانند یک چتر نجات به درون ) خمیده می شوند ( افتادگی یا پرولاپس) و این ناهنجاری بسته شدن روزنه میترال قلبی را پرولاپس روزنه میترال یا به اصطلاح پزشکان ( ام وی پی ) میگویند. حتی در بیمارانی که در گیر نارسایی شدید هستند ممکن است تا زمانی که نارسایی قلبی صورت نداده است، علامتی نداشته باشند. نارسایی دریچه میترال بیماری شایعی هست که به علت ناکفایتی دریچه در بسته شدن کامل تولید میشود. روزنه های میترال و سه لتی به وسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. به بیان بی آلایش تر، مدیریت حجم هوای پیشرانه که به رخ متداوم در حالا مکش میباشد، مسئولیت کلیدی همین قطعه می باشد و همین هوا توسط دریچه گاز دستکاری شده و در نهایت به موتور میرسد. بدین ترتیب، سرعت دَوران موتور کلیدی حجم هوا و سوخت دریافتی آن دریچه اسلات خطی متغیر است.

ایندکسر