از جمله مواردِ استفاده ی روزنه تنظیم هوا ی مشبک می توان به سیستم های دمنده و مکنده ی هوا اشاره نمود. روزنه تنظیم هوا ی مشبک از کالا آلومینیوم اهمیت پوشش رنگ کوره ای ساخته و عرضه می گردد. از پاراگراف مکانهایی که از دریچه مشبک استعمال می شود فضاهایی اصلی ارتفاع دوچندان می باشد. شایان ذکر هست الگوی پخش هوای همین روزنه به شکل افقی بوده البته به عامل وجود شیار بدور روزنه جریان هوا پاره ای از سقف مسافت می گیرد که منجر از فی مابین رفتن اثر کواندا (Coanda Effect) میان جریان و دیوار جانبی می شود. همین روزنه هوا، هوای شبکه را به دو مسیرِ اهمیت زاویه نود درجه (گوشه ای) یا این که به دو مسیر بصورت چپ و راست ( راهرویی) سوق دهی می کند. دریچه هوای دوطرفه سقفی هم بصورت بادمپر و سوای دمپر ساخته می شود و در هر دو سیستم دمنده و مکنده قابل به کارگیری می باشد. دریچه های سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربری های مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به مراد کارگزاری در سقف طراحی شده اند. ساختار روزنه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ روزنه را به هر چهارسوی این روزنه هوا تقسیم می کند. دریچه سقفی تهویه هوا به صورت هایی همچون چهارگوش، گرد طراحی شده اند. و کلیدی توجه به الزام ورود هوای جدید به گوشه و کنار و خروج هوای داخلی علی الخصوص محفظه هایی که آنجا شیرهای گاز و وسایل گازسوز وجود دارد. کانال به هر شکلی که باشد دریچه هوا می تواند بر بر روی آن قرار بگیرد. همین کارخانه نتورک سازی، طراح و مجری گونه های شبکه های انتقال هوا مانند نتورک هواساز، شبکه پارکینگ، کانال سازی صنعتی، کانال کشی کولر آبی، شبکه گزاست و همینطور ارائه دهنده اهمیت میزان مرغوب بودن ترین ملزمات سیستم تهویه مطبوع همچون انواع دمپر، دریچه های داکت اسپلیت و … عموما دریچه های سقفی چهار طرفه به دهانه شبکه های انتقال هوا که از سقف کاذب بیرون می شوند، کارگزاری می شوند. حتمی به ذکر می باشد روزنه تهیه هوا ی مشبک را هم می توان بصورت مستقل و نیز بصورت ترکیبی در سقف های کاذب و تایلی مورد به کار گیری قرار داد. دریچه هوا ی چهارطرفه نیز بصورت تایلی در سقف کادب و هم بصورت غیرتایلی در سقف حساس امکان کاربرد دارد. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه نیز قابلیت و امکان تولید بصورت بادمپر و سوای دمپر را دارااست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل استفاده می باشد. روزنه هوای چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورت بادمپر و هم فارغ از دمپر استعمال نمود. از جمله تجهیزاتی که به جهت همین خواسته گزینه نیاز هست دمپر نهفته پشت گالوانیزه می باشد که گفتنی هست در دریچه های چهار طرفه بدون دمپر این گزینه کاربردی ندارد . اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان اکثر در آیتم انواع دریچه سقفی گلخانه لطفا به تماشا از دریچه سقفی گلخانه وب سایت ما.

ایندکسر