می توان در پشت روزنه از توری و فیلتر برای هوای بازگشت دستگاه کارگزاری کرد. جهت ساخت همین دریچه رشته کویل در آغاز باید به لولایی بودنِ آن توجه نمود.در حقیقتا ساختار درب همین روزنه رشته کویل بصورت لولایی و غیرجداشونده از فریم باز و بسته می شود.به این مراد ابتدا باید بر مبنا سایز محل نصب روزنه رشته کویل،نسبت به ساخت قاب اقدام نمود.فریم این روزنه رشته کویل از پروفیل های ۳ و ۵ سانتی قابل طراحی و تولید است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم را بر مبنا سایز بصورت گوشه بُر ،برش می دهیم.زاویه برشِ هر یک از سرهای اضلاعِ فریمِ روزنه رشته کویل به مقدار ۴۵ مرتبه می باشد.این زاویه سبب ساز می شود ساختار روزنه حرفه کویل پس از ساختاریابی بصورت به طور کامل گونیا درآید و در زمانه کارگزاری مشکلی پیش نیاید.پس از برش اضلاع فریم،آنها را بصورت اتصال”نک” به همدیگر متصل می کنیم.این اتصال نیکی بصورت جوشی بلکه بصورت پِرسی صورت می گیرد تا آثاری از برجستگی یا موارد مشابه بر روی نمای دریچه فن کویل پدیدار نباشد.پس از اتصال اضلاع فریمِ روزنه حرفه کویل، نسبت به ایجاد جای پیچ یا این که محل حفره یا این که خزینه پیچ بر بر روی نما یا این که دیواره داخلیِ فریم دریچه حرفه کویل مبادرت می کنیم.اگر خزینه پیچ بر روی نمای فریم روزنه فن کویل تعبیه گردد دریچه بصورت پیچ ازرو و درصورتیکه این حفره ها بر بر روی دیواره روزنه فن کویل تعبیه گردد روزنه رشته کویل بصورت پیچ مخفی امکان کارگزاری دارد. ولی می توانید به جهت کسب هدایت و مشاوره اکثر در خصوص خرید کردن همین تجهیزات، با همکاران کارشناس ما از همین وب وب سایت اینترنتی پیش بر روی خود در تماس باشید. شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات اکثر در خصوص دریچه های حرفه کویل ساده، مهم دوستان عزیز ما در تماس باشید و از این شیوه به جالب ترین داده ها گزینه حیث خود دست پیدا کنید. می توانید برای کسب دیتاها اکثر در خصوص این تجهیزات، نوشته ما را تا انتها آیتم تحلیل و قیمت دریچه پایین فن کویل مطالعه قرار دهید. امروزه اهمیت استعمال از دستگاه های مدرن و پیشرفته همچون دستگاه سی ان سی و برش چوب این قابلیت به کارفرمایان دیتا می‌شود تا روزنه پایین رشته کویل چوبی را حساس هر برنامه ای طراحی و گزینش کنند. کاربردی ترین گونه های روزنه تحت فن کویل می توان به دریچه پایین کویل دسته شیاری یا این که گریلی اشاره کرد. هنگامی از روزنه ییر فن کویل استفاده می نماییم که دستگاه فن کویل نیاز به بررسی، تعمیر و مراقبت داشته باشد. در دستگاههای حرفه کویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای متعددی به داخلِ محیط ی داخلیِ رشته کویل وجود دارااست به جهت حفظِ استانداردِ ورودیِ هوا و همینطور شکیل تر شدنِ نمای بیرونیِ دریچه فن کویل از دریچه حرفه کویل ترکیبی به کارگیری می شود. بسیاری از اشخاص این گونه از روزنه را در دیوارهای ساختمان خویش مورد استفاده قرار می دهند. روزنه فن کویل خطی دوطرفه نیز بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای محیط را وارد گوشه و کنار ی دریچه رشته کویل مینماید و این روزنه اکثر در جاهایی به کار گیری می شود که روزنه فن کویل از دیوارها فاصله حتمی را داراست و از هر دوطرف هوای گوشه و کنار را جذب می کند. در مدل بندی ابتدا بایستی بدانیم که درب دریچه پایین حرفه کویل بایستی لولایی باشد و یا وزنه ای. رنگی که برای روزنه ذیل رشته کویل چوبی به عمل برده می شود از متاع پلی اورتان به صورت پولیشی می باشد. همگی اشکال روزنه ذیل رشته کویل از دو قسمت فریم و قاب تشکیل میشوند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه فن کویل چوبی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر