بعضا از تجهیزات برقی نیاز به کارایی بدون توقف دارا‌هستند و هر گونه اختلاف نوسان یا این که قطعی موقت الکتریسیته شهری باعث ساخت نویز یا ارتعاش در دستگاه شده و کارایی آن را غیرممکن میسازد. یو پی اس هایی که برای کاربردهای بی آلایش استعمال می گردند از دسته on line کلیدی باتری تک سلولی سرب -اسید و یا نیکل -کادمیوم و قدرت 500 تا 2000 آمپر متر اند که ارزش 500 تا 1 میلیون تومان را دارند. به عبارتی طور که می دانید باتری ها حساس ترین بخش یو پی اس ها هستند که انرژی گزینه نیاز تجهیزات مصرفی در آن ذخیره می شود و یو پی اس ها بدون باتری نمی توانند به پشتیبانی دستگاه ها بپردازند، از این رو میزان روزگار پشتیبانی هم ارتباط مستقیمی با آمپر باتری های یو پی اس دارااست و هر چه آمپر باتری ها ارتقاء پیدا کند میزان دوران پشتیبانی هم ارتقاء پیدا می کند. همین باتری در زمان عدم تأمین نیروی برق، انرژی مورد نیاز برای دستگاه و به طبع انرژی ضروری به جهت تجهیزات مصرفکننده را آماده میکند. در صورتی که الکتریسیته شهر جدا شود انرژی باتری به جریان متناوب مبدل می شود.در یو پی اس نوع آنلاین یکسو کننده همیشه فعال میباشد و دایما جریان محل ورود متناوب را به جریان مستقیم تبدیل و آنگاه آن را مجددا به جریان متناوب مناسب مهم نوع دستگاه مصرف کننده تبدیل میکند. همانطور که گفتیم در صورتی که زمان انقطاع جریان الکتریسیته دستگاه یو پی اس هم خاموش شود، می بایست به سلامت باتری شک وتردید کنید. هرچه کیفیت باتری خوبتر باشد، ارتفاع عمر استفاده از آن نیز افزایش مییابد؛ البته شیوه به کارگیری از باتری نقش مهمی در طول قدمت بهینه آن دارد. بخش اعظمی از اشخاص تصور می‌کنند این مدل باتری مشابه به باتری اتومبیل است، در صورتی که میان باتری اتومبیل و باتری دستگاه یو پی اس تفاوتهای بسیاری وجود دارد. همین دسته باتری در گونه های اسید سرب و نیکل کادمیوم موجود است. به جهت این که اطمینان حاصل کنید اختلال از باتری است، باید از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید. باتریهای یو پی اس در این موارد ضمن جذب نویز و ارتعاشات در جریان برق شهری محل ورود به دستگاه، انرژی گزینه نیاز برای کارایی آن را تأمین میکنند. باتری یو پی اس در واقع باتری دستگاه یو پی اس میباشد و جزو بخش های اصلی حیاتی همین دستگاه به شمار میرود. از این رو به جهت تعیین یوپی اس مناسب بایستی اعتنا بالایی را انجام داد. بهترین و مناسب ترین باتری برای UPS ها مدل سربی اسیدی میباشد که حیاتی دو دسته خیس یا این که درپوش باز و خشک یا این که درپوش بسته می باشد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بخش اعظم در گزینه تفاوت ژنراتور با یو پی اس لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر