از « نقطه ۱۴ » خطی اصلی گونیا به طرف تحت ترسیم کرده تا خط کمر را در « نقطه ۱۵ » جدا کند. قلیل آبی در نوزادان خیلی بخش اعظم از بزرگسالان اهمیت دارد، چون هر نوزاد به میزان ۱۰ تا ۱۵ % وزن بدنش نیاز به آب دارد، در صورتی که همین میزان در بدن یک شخص بالغ تنها ۲ تا ۴ درصد است. پارچه ریون بامبو: اگر از طرفداران محیط زیست هستید و می‌خواهید برای نوپا خود لباسی قابل انعطاف و لطیف پیدا کنید، این کالا پارچه منحصر شماست. البته همین سیستم در تن نوزاد هنوز رخ نگرفته است، در نتیجه حرارت بدن او تابع تغییر تحول حرارت خارجی گوشه و کنار هست و تقریبا هیچگونه عکسالعملی در درمقابل گرما و سرمای محیط از خویش پیدایش نمیدهد. نوزاد در درمقابل گرما و سوز‌و‌سرما اقتدار مقاومت ندارد. گرما یک خطر جدی به جهت نوپا به حساب میآید. حتی یک تاپ میتواند برای روزهای گرم انتخاب قابل قبولی باشد. در خانه نیز چنانچه لباس مضاعف پوشیده باشد و آپارتمان گرم باشد، احساس خستگی میکند. سرهمی به شما امداد میکند که اگر هوا کمی خنک شد، لباسهای بیشتری را به نوزاد بپوشانید. خرید دو تا سه دست سرهمی برای نوزاد در هر منزلت سنی ضروری است. زمانی که هوا خیلی گرم است، پوشاندن یک تی شرت نخی رشته رشته و شلوارک یا شورت نخی به نوزاد کافی می باشد و می بایست یک شیشه آب خنک دم دست گذاشت و آراسته به او آب داد. تی شرت و شلوارک به جهت بیرون بردن نوزادان در هوای گرم مطلوب است. لباس کودکان و نوزادان میبایست صد رد صد نخ پنیه باشد تا پوست لطیف و اصلی آن‌ها آزار نبیند. به جهت نوزادان دختر، تی شرت را در فصل تابستان انتخاب کنید. ۰٫۳ سانتی متر » روی خط راهنمای سرشانه علامت زده تا « نقطه ۱۲ » به دست آمده، « نقطه ۱۱ » را به « نقطه ۱۲ » دارای خط کش وصل کنید. بعد از آن به همان طرز پیشین آستین را در دست خویش توده نمایید و دستهای نوزاد را از آن خارج کنید. در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط کلیدی کجا و طرز استعمال از لباس نوزاد نو متولد شده دختر دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر