اسید اسکوربیک یک روش شیمیایی مؤثر به جهت خنثی کردن کلر میباشد که به طور فزایندهای مورد استفاده قرار میگیرد و به همان میزان مؤثر و ایمنتر از سایر روشهای دکلرهزدایی شیمیایی از طریق به کار گیری از مواد شیمیایی مبتنی بر گوگرد است. به کار گیری از اسید اسکوربیک ملازم اهمیت آسکوربات سدیم به جهت این منظور سبب می شود که آب کلردار به ترازو به اندازه ایمن باشد که بدون تأثیر بر محفظه زیست در جریان کمبود اسید آسکوربیک ها آزاد شود. اسید اسکوربیک که به عنوان یک ماده حفظ کننده طبیعی استعمال می شود، می تواند از قهوه ای شدن آن خودداری کند. تولیدکنندگان آب میوه و بقیه محصولات نوشیدنی ممکن هست از اسید اسکوربیک در محصولات خویش به عنوان یک افزودنی طبیعی استفاده کنند. اسکوروی به بیماری گفته میشود که در اثر کمبو ویتامین C ایجاد میگردد. نحوه به کارگیری و استعمال از اسید اسکوربیک: تا وقتی که پوست شما آنقدر اهمیت یا چرب نمی باشد که بتوانید آن را تحمل کنید، توصیه می شود از ویتامین C روزمره یا این که یک روز در دربین به کار گیری کنید. دارای همین حال، در مورد بهترین دوران از روز برای اعمال آن اختلاف نظر وجود دارد. دکتر Herrmann توصیه می کند که صبح یا دوره عالی است، به شرطی که آن را به طور مداوم در زمان مشخصی از روز به کارگیری کنید. چرا به ویتامین C نیاز داریم؟ نگه­داری طولانی مدت در یخچال، حرارت، نور، گوشه و کنار قلیایی و دخانیات سبب ساز از فی مابین رفتن همین ویتامین می ­شود. به طور گسترده ای در درمان و پیشگیری از سرماخوردگی استفاده می شود. ایزومر D-آسکوربیک اسید را میتوان به شکل شیمیایی ساخت کرد اما نقش زیستی مهمی ندارد. نیز چنین میتوان با تخمیر تک مرحلهای مادهی سوربیتول آن را به آسکوربیک اسید تبدیل کرد. از دیگر روشهای ساخت آسکوربیک اسید می توان به تخمیر دو مرحلهای اشاره کرد که برهان کیفیت بالای فرآورده و هزینه اندک فرایند، ساخت کنندگان عمده از این روش استعمال مینمایند در صورتی که تا تعدادی سال گذشته مراحل کلیدی که انجام می‌شد پروسه رایششتین-گروسنر بود. اما همین ماده به طریق خاصی ظریف است. از آسکوربیک اسید یا به عبارتی ویتامین ث برای پیشگیری یا درمان سوزوسرما خوردگی استفاده می‌شود اما تحقیقات دانشمندان نشان داده میباشد که استفاده از همین ماده تاثسر به سزایی در درمان سوزوسرما خوردگی ندارد و فقط صرفا عصر بیماری را کوتاه تر و علامت ها حاصل از بیماری را کاهش میدهد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی تیتراسیون اسید اسکوربیک وب سایت خود باشید.

ایندکسر