هر چند کاملاً مشخص و معلوم نمیباشد که به چه صورت آب اکسیژنه سبب ساز مرگ سلول می شود. ولی صرفا به کار گیری از آن یکبار در هفته به مدت ۳۰ ثانیه کفایت می‌نماید در غیر همین صورت، نهتنها اثر گذار وجود ندارد بلکه با کاهش پرورش باکتریهای موءثر ممکن هست شخص را مبتلا مشکلات جدیدتری کند. از دیگر خواص ثابت شده آب اکسیژنه برای پوست یاری به درمان عفونتهای پوستی و مشکلات آزاردهنده می باشد که به برهان خواص آنتیباکتریال و ضدویروسی دور از انتظار نیست. در زمانیکه به دکتر معالج دسترسی ندارید میتوانید از غلظت رقیق شده آب اکسیژنه به جهت کاهش احساس درد اب اکسیژنه فواید استفاده کنید. آب اکسیژنه، در طیف وسیعی از محصولات تمیز نمودن و حفظ های شخصی، از پاراگراف رنگ مو و سپید کننده ها، خمیر دندان و دهانشویه ها، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباس استفاده می شود. اگر دوست دارید از بی آبی پوست در امان بمانید سفارش میکنیم از راهکار طبیعی و اثرگذار افزودن نیمدرصد آب اکسیژنه به آب حمام را صد رد صد آزمون کنید تا کلیدی دیدن شادابی و جوانسازی پوست خود شگفتزده شوید. از دیگر کارهای بحران برانگیز برای خانمهای خانهدار تمیز کردن کاشیهای حمام می باشد که گاه مشاهده لکههای مختلف ظواهر نامطبوعی به فضا میدهد. خشکی پوست بویژه در فصل سرد مشکلی آزاردهنده است که احساس لطف به فرد نمیدهد. جداسازی آب اکسیژنه در معده، مقادیر متعددی گاز (۱۰ برابر حجم محلول ۳٪) آزاد می‌کند که باعث به خونریزی داخلی میشود. برای مطالعه بخش اعظم به مقاله ضدعفونی تجهیزات طبی و همینطور نوشته خط تولید صنعت های دارویی مراجعه کنید. هیدروژن پراکسید همچنین در داروهای ضد عفونی کننده امداد های اول بدون نسخه (OTC) یافت می شود و به عنوان ماده سپید کننده در بعضی از محصولات غذایی به کار گیری می شود. این ادغام حیاتی داشتن پیوند یگانه اکسیژن-اکسیژن حساس اعتنا به این که تولید آن دارای دشواری متعددی یار هست در اکثری از داروخانهها و مرکز ها غلظت رقیق شده آن عمده در دسترس است که به طور معمول بصورت ۳ % است. اگر چه همین محلول خواص بینظیری را در حوزههای متعدد ایفا میکند البته از نظر شیمیایی جزء نوع مواد غیرقابل احتراق و منفجره پرخطر دستهبندی می‌گردد که میتواند اهمیت ترکیب اهمیت مواد متفاوت نتیجه های غیرقابل کنترلی را سبب شود. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت آب اکسیژنه علوم ششم.

ایندکسر