چون خریداران دیتاها پاره ای دارا هستند ، هنگام خرید به فاکتورهای کیفی دقت نمیکنند؛ یک حفاظ اهمیت کیفیت و امنیت ضعیف را به بها زیر می خرند. حفاظ شاخ گوزنی (Deer antler guard) دوستداشتنی ترین دسته حفاظ بر روی دیوار است حتی دارای این‌که جهت بالا بردن امنیت فضاهای خصوصی، اداره ­جات و منازل از تکنولوژی ها و فناوری های بخش اعظمی استفاده می شود که این ایمنی را تا حد متعددی تامین می کنند. از مزایای با نرده آهنی شاخ گوزنی می اقتدار به موردها ذیل اشاره نمود: استحکام بالاتر از انتظار یکی از ویژگی های شاخ گوزن محکم بود ن وعدم شکنندگی آن در درمقابل هر برخوردی است. علاوه بر شباهت ظاهری از حیث استحکام هم مضاعف به شاخ گوزن نزدیک هست ، این مدل حفاظ از لحاظ بصری نیز جز زیباترین جور حفاظ ها محسوب میشود. به طور معمول هر شخصی که اساسی جوشکاری آشنا باشد کار کشته می باشد در صورت قابلیت کارگزاری نمودن نرده شاخ گوزنی را انجام دهد، اما باید بدانیم که کارگزاری بنیادی و درست حفاظ شاخ گوزنی به تجربه و مهارت بالایی تهیدست می باشد .علاوه بر همین اطلاعات فنی به خصوصی را نیاز داراست . ٭٭٭تمامی حفاظ های تولیدشده درصنایع فلزی آهن بنا ،تضمین کننده امنیت می باشند.جوش هاتحت 2 طرف می باشد.نحوه کارگزاشتن حفاظ هانیز بابهترین میزان مرغوب بودن ممکن انجام می شود. همین نصیب که مهمترین نصیب ایجاد حفاظ شاخ گوزنی هست Hornet shield بیشترین توجه انجام می گیرد .چرا که ایجاد کنندگان حفاظ شاخ گوزنی هر کدام سازه به تفکرات تولیدی حفاظ دیوار و حفاظ ساختمان به جهت ایجاد بهترین دسته از حفاظ شاخ گوزنی یا حفاظ بوته ای راهکار خاصی دارند. در عمده این مورد ها اهمیت بکارگیری از دلر بر روی دیوار ترک هایی را به وجود میآورند و پین هایی را داخل آن قرار می دهند. در سوله های بیرون از شهر و یا این که مناطقی که خلوت میباشند و امکان سرقت فراتر است، مدام از حفاظ هایی دارای حجمی بالاتر به کارگیری می شود. کمترین عرض نرده های شاخ گوزنی 50 سانتی متر می باشد. عرض نرده شاخ گوزنی از 35الی75 ( کلیدی ارتفاع حفاظ بر روی دیوار رابطه مستقیم دارد به این معنی که هر چه ارتفاع بخش اعظم باشد عرض نرده شاخ گوزنی نیز عمده می گردد) جوشکاران حفاظ، نرده شاخ گوزنی را در رنگ های متعدد بسته به سفارش و نیاز مشتری رنگ آمیزی می کند . طول حفاظ های شاخ گوزنی : همین مدل نرده ها بر بر روی دیوارهایی به بلندی ۵۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر ساخته می‌گردد . چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط با چه جایی و شیوه استفاده از حفاظ شاخ گوزنی دیجی کالا دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر