فرمانده پلیس فرودگاههای کشور اهمیت اشاره به استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین به جهت رویا رویی حساس قاچاق کالا و ارز گفت: بخش خصوصی و وزارت دفاع به جهت ساخت دستگاههای ایکسری وارد میدان شدند و ما نیز از دستگاه ایکس ری کانتینری آن ها حمایت میکنیم. با حضور نائب رئیس علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایکسری؛ کامیونی کشور‌ایران ساخت در دو گمرک مرزی مملکت رونمایی شد و به بهره برداری رسید. خیره کننده اینجاست که مسعود کرباسیان وزیر کارها اقتصاد و بودجه در شهریور ۹۸ اعلام نمود که: تا نقطه نهایی امسال می بایست ۱۸ دستگاه نو ایکس ری به گروه کنونی طولانی تر شود. به دلیل ساختار فیزیکی این دستگاهها جهت دریافت تصویر مناسب، باید شتاب حرکت جسم کاهش از موارد دیگر باشد و اکثر به جهت تصویربرداری از بارهای پهناور و پالتها به کارگیری میگردد و استعمال آن فقط برای بخش توشه Cargo است. درصورتیکه شما میخواهید سازمان از امنیت بالایی برخوردار باشد می بایست دستگاهی انتخاب نمایید که اعتنا بالایی داشته باشد. همینطور به علت پیچیدگی فرآیند آزمون و وجود اشکال موتورها، سنسورها، میکروسویچ، شفت اینکودر و قطعات کلیدی و گرانقیمت مثل تیوب ایکس ری، اسکنر دیجیتال، سیستم انقطاع ساز تایرهای معیوب از سلامت و همینطور تعداد مضاعف تایرهای آزمون شده در یک روز، سیستم از تراز اتوماسیون فراوان بالایی برخوردار میباشند. به عنوان مثال استخوان های شکسته، تومورها، و محل گلوله ها همه با آزمون فیزیکی تشخیص داده می خرید دستگاه ایکس ری دستی شد. بیماری کرونا اهمیت توجه به سویه های وحشتناک همین ویروس که همواره در جهان انسانهای بیگناه مضاعف زیادی را مریض نموده و راهی بیمارستان کرده و یا در موارد زیادی سبب به فوت شده اند . رونتگن اختراع تصویب شده اش را رها نکرد. کشف رونتگن تبدیل به یک اعجاز شد. در طی یک ماه رونتگن گزارشش را به وورتسبرگ، انجمن فیزیکی پزشکی اجتماعی و دوستانش فیزیکدانش در سرتاسر اروپا داد.

ایندکسر