این تیونینگ از نیسان ایکس تریل در برابر باد و گل نگهداری می کند. تیونینگ عکس نیسان ایکس تریلمدل های به روز و اختصاصی به فرد خودرو را تیونینگ و تقویت موتور نشان می دهد. همانگونه که اشاره شوید خودروسازان بهراحتی میتوانند تغییراتی که تیونرها انجام ارائه می کنند را بر روی خودروها اعمال کنند حتی به قدرتهای بالاتری نیز برسند چراکه دانششان در راستا اتومبیل و بهویژه موتورهای ساخت شده زیاد کاملتر از تیونر ها میباشد البته در همین میان یک سری نکته مهم وجود داراست که خودروسازان را از انجام این فعالیت بازمیدارد. نکته پررنگ همین دسته تابلوی ابزار قرار گرفته در مرکز اژدر بود. اهمیت ساختار مستحکم و فولاد ضد زنگ، حوادث جزئی گوناگون ممکن هست مورد اعتنا قرار نگیرد. نگهدارنده سپر فولادی ضد زنگ کارایی محافظتی خودروی جلویی را انجام می دهد و سبب ساز آسیب مازاد به عابران پیاده در زمان برخورد نمی شود. قالب گیری کاملاً از درهای خودرو در برابر خراش نگهداری می کند. کیت بدنه نیسان X-Trail تماماً از رنگ بدنه در برابر زخم های متمایز که کراس اوور اکثر وقت ها در مسیر خویش مهم آن مواجه می شود نگهداری می کند. در سال 2007 ایجاد نیسان X-Trail T30 به ادله ورود نسل 2 نیسان X-Trail به بازار متوقف شد که در بعدها ارتقا یافته اهمیت نسل پیشین خویش تفاوت دارد. همین بسته به نیاز و بودجه شما دارد. همانطور که مشاهده کردید، راههای زیادی برای ارتقا یا به اصطلاح تیونینگ خودرو، چه در ظاهر و چه در مشخصات فنی وجود دارد. تقویت سیستم جرقه خودرو، به مقدار چشمگیری بر افزایش راندمان و قدرت پیشرانه تأثیرگذار است. درمجموع آنچه گفته شد، تیونینگ اتومبیل بیش از هر چیز دیگری دانش افزایش توان و قدرت مجموعهی پیشرانه هست که چنانچه به شیوه صحیح شکل نگیرد باعث به کاهش قدمت موتور میشود. تقویت موتور از دو روش انجام میگیرد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه تیونینگ یگانه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر