همین ایراد زمانی شکل می دهد که لقی در بین پیستون و سرسیلندر زیاد باشد و صدای تلق و تلق از درون سرسیلندر شنیده شود، همین مشکل سبب تنش، رخنه و آن گاه باعث شکستگی سیلندر میشود. تراش دادن واشر سرسیلندر توجه بسیاری میخواهد چون در صورتی که حتی مقدار اندک یاز ضخامت آن کاهش یابد باعث کاهش محیفضه احتراق و ارتقا نسبت حجمی موتور ماشین می شود و متواند مشکلات متعددی از گزاره گرم شدن بیش از حد موتور را ساخت کند. این آسیب موجب خردشدن قطعات ریز بین پیستون و سرسیلندر می گردد و حتی امکان دارااست که همین زخم باعث شکسته شدن حلقه نیز بشود و مشکلات زیادی را نیز ایجاد نماید و همین موقعیت دارای گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. شاتون نیز یکی از از قطعاتی می باشد که اگر روغن کاری نشود در اثر اصطکاک اهمیت بقیه قطعات فرسوده میگردد و از برخورد آن صدای تق تق به گوش میرسد. طبق معمول پیستون ها از شیوه پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا این که پاشش از نحوه عکس العمل ته شاتون حیاتی تراز روغن خنك كاري مي شوند. اهمیت اعتنا به حرکت پیستون و برخورد آن با دیوارهی سیلندر قطعهای به نام بوش در فی مابین سیلندر و پیستون قرار می گیرد که ضربات احتمالی پیستون را در دست گرفتن کرده و بهراحتی قابلیت و امکان ردوبدل دارد و احتمال تعمیر و بده بستان پیستون را به حداقل پیستون 4g64 میرساند. این قطعه مصرفی بوده و در اثر استعمال ی طولانی مدت ممکن می باشد که بر اثر ضربات وارد شده و نیز چنین فرسایش بیش از حد فرسوده شود که در این رخ نیاز به تعویض بوش و پیستون ماشین تان است و اضطراری است بدانید دکان آنلاین اتومبیل پلاس یکی از از بزرگترین مراکز خرید کردن اینترنتی اشکال گوناگون بوش و پیستون حساس کیفیتها و قیمتهای گوناگون می باشد و همینطور قابل توجه میباشد بدانید که همین فروشگاه محصولات خویش را پایین تیتر برندهای متعددی همچون عظام، والدوکس، کاپلان و… مانند خودرو جیپ . ترازو شکاف واقعی فی مابین پیستون و سیلندر در انواع موتورها گوناگون می باشد و به جهت بدست آوردن بهترین مقدار لقی میان پیستون و سیلندر می بایست به راهبرد تولید کننده و دفترچه تعمیراتی اتومبیل مراجعه کنید. عرض همین شکاف رینگ پیستونی توسط تولید کننده معلوم می شود و حساس قرار دادن حلقه در داخل سیلندر و اندازه گیری مسافت اصلی یک سنج سنجنده قابل ترازو گیری است.

ایندکسر