مقدار کشیدگی همین لایه میانی به اندازه ای می باشد که چین و چروک های شقیقه برطرف شوند و شرایط آیتم لحاظ برای ابرو و چشم شخص تولید گردد. این شیوه جراحی به افرادی که از حالت چشم افتاده ای برخوردار میباشند یاری می کند تا زیبایی و جذابیت را به چهره خود بازگردانند. همین مسئله نه فقط زیبایی آن ها را دستخوش تغییراتی کرده است، بلکه باعث می شود تا چهره آن ها نیز مسن تر به لحاظ آید. به همین ترتیب بایستی با در نظر گرفتن همه نکات ذکر شده، به جهت تزریق ژل به شقیقه مبادرت نمود. در هر سه طرز ذکر شده نیز برای گرفتن نتیجه های گزینه انتظار باید سفارش های قبل و آن گاه فعالیت را لیفت شقیقه چه میزان ماندگاری دارد جدی بگیرید. در عمل لیفت شقیقه برش کوچکی در نصیب شقیقه فرد ایجاد میشود، دکتر معالج از همان ناحیه لایههای زیرین پوست را میکشد تا چین و چروک تولید شده روی پوست شکل از در میان برود. مدت وقتی که طول می کشد تا فعالیت جراحی انجام گیرد، بسته به وضعیت هر فرد متفاوت می باشد البته به طور متوسط فی مابین ۱ الی ۲ ساعت است. جراحت ایجاد شده در اثر برش جراحی مرتب باید پایش شود تا از تولید عفونت جلوگیری گردد. افتادگی ابرو و شقیقه از پاراگراف اتفاقاتی میباشد که در اثر پیری شکل صورت می دهد. کاربرد دوربین تعبیه شده در آن این می باشد که به وضوح تام به جراح نشان می دهد چه تغییراتی در بافت زیر پوست در حال رخ دادن است. این ابزار از محل تولید برش ها وارد بافت پوست می شود و می تواند کشیدگی را در نصیب های آیتم لحاظ انجام دهد.

ایندکسر