۳. گروهی شنا کنید تا انگیزهتان مراقبت شود. نوعی شنا که چهار نفر به رخ گروهی و به طور امدادی طول مسیر مسابقه را طی میکنند. پوست و عضله‌ها شما را ماساژ می‌دهد و از به‌وجود داخل شدن چربیهای اجباری پرهیز میکند. خوبتر هست مسافت شنا را کمکم دوچندان کنید، چراکه این شیوه از آسیبهای اجباری در اثر فشار بیش از حد جلوگیری میکند. قبل از این که از مضرات شنا بگوییم بهتر می باشد بدانید که یک عدد از مهمترین فایده ای که شنا به جهت شناگر می تواند داشته باشد همین است که از سنگینی انسان می کاهد. زگیل های کف پا، هم عموماً وقتی پیدایش می کنند که شما برای تردد در حوالی استخر و تحت دوش رفتن، دمپایی بپا نمی کنید. از آنجاییکه شنا سوئدی، پلانک متحرک است، بایستی شکم را نیز در همین تمرین سرگرم کنید. ۵. برای متنوع نمودن تمرین، شناهای مختلف را در برنامهتان بگنجانید. شنای آزاد نیز نوعی دیگر از مسابقات شنا است که شناگر برای طی نمودن مسیر مسابقه مجاز است از همگی شناهای موجود به کار گیری کند. چنانچه به طراوت می‌خواهید شنا کردن را در دریا یا این که رودخانه یاد بگیرید، می بایست نسبت به جریان آب بسیار آگاه باشید. شنا و آب بازی، یک عدد از تفریحات حساس کودکان است. در شنای آزاد هنگامی که شناگر دست خویش را به طور کامل به جلو کشیده و میخواهد آن را وارد آب کند چنانچه دست را در وضعیتی بگیرد که نخست شست وارد آب شود و یا این که دست خود را از خط محوری طولی بدن عبور بدهد فشار متعددی به تاندون روتاتور کاف وارد میشود. راه رفتن در آب می تواند به شما در نفس کشیدن امداد نماید و بدون این که شنا کنید، سر خود را بالا نگه دارید. در برخی استخرها، جلوی هر لاین شنا علامتی وجود دارد که سرعت شنا در آن لاین را نشان میدهد. یک شیوه خیلی خوب بهمنظور حفظ انگیزه به جهت شنا همین هست که اهمیت دوستانتان یک تیم تشکیل بدهید و اصلی آن ها به استخر بروید و قیمت حلقه شنا کودک شنا کنید. چنانچه عینک شنایی که قصد خرید آن را دارید پل بینی اثبات دارد، از هماهنگ بودن آن اهمیت فرم رخ خویش مطمئن شوید، در غیر این صورت موجب فشار بر بر روی بینی شما خواهد شد. همین فعالیت، ذهن او را باز می کند و شعف و نشاط و شادی فراوانی برایش بههمراه دارد. البته همین را هم در نظر بگیرید که ارتقاء فاصله نباید خارج از توانتان باشد.

ایندکسر