۱۵. پرونده سرقت مسلحانه طلا و جواهرات و تجاوز به خانم مالک به وسیله تهدید اهمیت اسلحه که سبب به صدور حکم اعدام شد. پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل به دست آوردن و پیشه به لحاظ تغییر و تحول شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 قانون ارتباط ها موجر و مستاجر تصویب شده 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد. آیا حاکم می تواند فقط به نسبت دادن آن حکم صادر کند ؟ به این معنا میباشد که متاع به شخص دیگری سپرده شود. در حالی که در دعاوی حقوقی به هیچ وجه حکمی به جهت فرد محکوم صادر نمی شود زیرا وی جرمی مرتکب نشده است. لذا نماینده قانونی کیفری تهرارن بهترین گزینه به جهت دعاوی کیفری مطروحه در تهران می باشد. بهرهمند شدن از وجود وکیل دعاوی کیفری و یا این که تیم مجرب در خصوص دعاوی کیفری نهتنها حائز اصلی است بلکه منجر می‌گردد بهترین دفاع و عاقبت ممکن هم حاصل گردد به همین برهان که طرح شکایت و مدل گلایه و زمان طرح شکایت و این که اوراق مربوطه از پاراگراف لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکوائیه به چه نحوی باید تهیه و تنظیم بشوند دوچندان سرنوشتساز خواهد بود. جواب : گواهی عدم حضور که بر مبنای شروط و مقررات قرارداد دربین طرفین صادر می شود می تواند ملاک و مدرک تخلف یک طرف یا هر دوطرف قرارداد باشد و با استناد به آن طرف در مقابل می تواند برمبنای تخلف مبادرت به طرح دعوی و مطالبه زیان نماید. در جرایم کیفری حقی از شخص زایل شده و در عین حالا همین عمل در ضابطه به تیتر چگالی در نظر گرفته شده و برای آن مجازات گزینش شده ولی در جرایم حقوقی ممکن هست حقی از شخص زایل شود که در قانون مجازاتی به جهت آن در نظر گرفته نشده. پرسش : در صورتی که ساختمان همجوار درساخت وساز از حد متعارف خارج شود ومزاحمت برای ساختمان همجوارش تولید کند به چه صورت بایستی مبادرت کرد وبه کجا باید شکایت کرد؟ معمولاً مسئله شکایت از شهادت لاف زمانی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت دیتا شده و یا این که حقی را از شخصی سلب نموده و یا این که حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند، فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی خیس حتمی میباشد که طرح شکایتی در خور و پیگیری از منطقه نماینده قانونی حقوقی متبحر که حیاتی بیانی حاذق و استدلالی مطلوب و برنامه مستند به قوانین می تواند در احقاق حق گلایه مند مؤثر واقع گردد. فراموش نکنید که هر دعوایی کیفری را تنها یک بار می اقتدار مطرح کرد و طرح دوباره دعوای کیفری قابلیت پذیر نخواهد بود. پس همیشه اضطراری می باشد که به جهت تنظیم یک قرارداد حرفهای به کارشناس همین راستا مراجعه گردد تا از اجبار ضرر و ضرر و زیان و صرف هزینههای بالا و روزگار طولانی در آینده خودداری به فعالیت آید. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه وکیل کیفری در زنجان لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر