در هر رخ چه اساسی همزن برقی و چه دارای کفگیر چوبی هم بزنید می بایست نهایتا غلیظ و کشدار شود. 8. سپس از مخلوط شدن شهد و سفیدهها آن را با دور تند هم زن برقی به مدت یک ربع نیز بزنید. نخ دادن یعنی وقتی شهد را میان دو انگشت شصت و اشاره تست میکنید به شکلی کش بیاید که انگار دو انگشت شما حساس نخهای ظرافت به نیز وصل شدهاند! رییس مرکز علمی و کاربردی عتیق ویژه رشته گزسازی ادامه داد: در همین منش جدید، صنعت وارد میدان دانشگاه می گردد و هدف کالج جامع علمی کاربردی، ساخت یک پدیده تازه بود و در رابطه اصلی صنعت همین واقعه افتاد. تراز آن‌گاه از همین مرحله رسیدگی گز سنت اصفهان نامیده می شود. وی حیاتی بیان آنکه چادر سفید هویت یکی از شهرستانهای استان اصفهان است، اظهار داشت: هر موردی در شهرستانها به نوعی معرفیکننده آن شهرستان است و پژوهشکده ما چنانچه بخواهد بر روی زمینه مردمشناسی عمل نماید به این موضوعات میپردازد. اما همین گز به هیچ وجه طعم و لطافت گز کلیدی را ندارد. همین ماده یک شیرینکننده و در واقع نوعی گلوکز مایع هست که استفاده از آن در امر تهیه و تنظیم گز بها غذایی آن را یه خرده ذیل میآورد؛ البته اهمیت همین وجود استعمال از بادکا در تهیه گونه های گز مضاعف متداول میباشد و حتی بعضی از تولیدکنندگان دارای اسمو رسم گز در اصفهان نیز از بادکا به جهت تهیه و تنظیم گزهایشان به کار گیری میکنند. 4. زمانی شکر در آب حل شد گلوکز را به شهدتان اضافه کنید؛ و آنقدر نیز بزنید که شهد به مرحله نخ دادن برسد. 7. هر روزگار سفیدهها فراهم شدند و شهد تماما کشدار شد یه خرده از آن را درون سفیدهها بریزید و به رخ پارویی نیز بزنید تا سفیده و شهد همدما شوند. 6. در حین آماده نمودن سفیدهها می بایست حواستان به شهد هم باشد، هر یک سری دقیقه یکبار آن را هم بزنید و مراقب باشید نجوشد. حواستان باشد که در حین فعالیت تعدادی بار نیز زن را خاموش کنید و تمام مواد را به امداد لیسک یا این که قاشق چوبی هم بزنید و زیرورو نمایید تا مواد گز ته نگیرد. در تهیه گز میتوان از دو ماده گوناگون امداد گرفت یکی از این مواد که در واقع نوعی فروکتوز می باشد و به صورت طبیعی در طبیعت یافت میشود، گزانگبین است. مواد به عمل رفته در آن از گزاره مغز های لبریز خواص از دیگر عواملی به شمار می رود که گز را زینتی و بها آن را ارتقا می دهد. قیمت فروش گز همانند دیگر محصولات در هر شهری ممکن میباشد تفاوت های زیادی داشته باشد. تفاوت بخش اعظم همین جور گزها در مرحله اخیر آن ها معین می شود. زیرا بسته بندی گز تاثیر زیادی بر روی ماندگاری همین شیرینی خوشمزه دارد.

ایندکسر