[ad_1]

شما هرگز کسی را که شما را بدست می آورد نمی بینید. این بار ویروس کرونا در سال گذشته در حال گسترش بود ، اما تازه در ماه فوریه بود که جهان شروع به درک مقیاس چالشی که با آن روبرو شده بود ، کرد.

بدون شک ، شگفتی های زشتی در سال 2021 در انتظار ما است ، علی رغم این احساس که 2020 واقعاً تمام جنبه های بدی را ارائه داده است که بشریت می تواند با آنها کنار بیاید. با روحیه جنکس مخالف ، در اینجا می خوانید که اگر ما اینقدر بد نمی خوابیدیم چه چیزی ما را شب بیدار نگه می داشت.

[ad_2]

منبع: mojeshargh.ir

ایندکسر