همین دستور باعث توزیع غیر یکنواخت آب روی پکینگ ها و جریان غیر یکنواخت هوا در آن می شود که از میزان تبخیر می کاهد. وقتی آب از برج تبخیر می شود، مواد معدنی حل نشده ی آن به صورت رسوب و پوسته روی سطح پکینگ ها ته نشین می شوند. ضدعفونی نمودن برج خنک کننده : برج های خنک کننده محل زیاد قابل قبولی برای رشد باکتری ها هستند و همین امر سبب حساس اکثر پاکسازی آن و حذف مواد مفید به جهت تسریع رشد میکروب ها می شود.با ضد عفونی نمودن آن می توانیم ۹% سرشت الریه لژیونلا را از میان ببریم. اتصالات شل ، فرسودگی تکیه گاه ها ، هواگرفتگی، انسداد صافی ها، لرزش اضافی و عمل نا طبق اصلی شرایط طراحی باعث کاهش جریان آب، کمتر راندمان و فرسودگی نا به هنگام تجهیزات می شود. قلیل بودن جریان هوا می تواند به برهان ذرات باقی مانده در بخش ورودی یا خروجی برج یا این که در پکینگ ها ، شل بودن کارگزاری فن و موتور ، تنظیمات ضعیف حرفه و موتور ، نگهداری ضعیف گیربکس ، تراز نامناسب رشته ، زخم دیدن پره های فن و یا این که لرزش اضافی باشد. خزه و رسوباتی که در حوض توده می شوند هم می توانند به میزان ی جامدات مازاد که وارد برج می شوند ، آبپاش های اسپری برج خنک کننده فن دار را مسدود کنند. مطابق شکل تحت نحوه کار برج خنک کننده خشک (مدار بسته) بدین صورت می باشد که آبگرم یا این که هر گاز یا مایع داغ دیگری که قرار می باشد خنک شود ، وارد ردیفی از لوله ها (کویل) شده و به طور همزمان هوا توسط حرفه از سطح ها پیرامونی کویل مکیده می شود تا حرارت را به خویش جذب و به هوای اتمسفر منتقل کند. و در صورتی دمای آب اکثر از این بود باید در آغاز دمای آنرا با روشهای دیگری مثل در معرض جریان وزش هوای محیط قرار دادن آب، کاهش بدهید و بعد از آن آنرا وارد برج خنک کننده نمائید. بدنه برج خنک کننده منجر حرکت جریان هوا و تماس هوا اهمیت آب می شود و محافظ پوشش کلی برج می باشد. همین دستگاه که یک نوع مبدل حرارتی می باشد، در بین آب و هوا تماس برقرار می نماید و سبب می شود آب گرم و داغ شده خنک شود. یک سری عیب ها و مشکلات جزئی میباشند که ممکن می باشد به جهت سیستم شما پیش بیاید که دارای فهمیدن آن ها می توانید به راحتی اختلال پیش آمده را برطرف کردن نمایید و کولینگ تاور را عیب یابی نمایید. امروزه چه راهکارهایی به جهت رفع مشکلات در برجهای خنک کننده توصیه می شود؟ زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با برج خنک کننده صنعتی وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر