این اتومبیل صنعتی ساز و کار سادهای دارااست و آب سرد گزینه نیاز بقیه خودرو آلات صنعتی را در شبانه روز فراهم مینماید. هم چنین در 80 درصد کاربری های صنعتی و غیرصنعتی خصوصا در حوزه ی تهویه مطبوع در اماکن تجاری و مسکونی آیتم به کارگیری قرار می گیرد . ارزش برجهای خنک کننده مثل همگی تجهیزات پیشرفته صنعتی تابع فاکتورها و پارامترهای مختلفی میباشد. در برجهای خنک کننده، ریزش آب روی پکینگها یا المانهای واسط (مانند تختهها) منجر پخش شدن آب روی سطوح آن‌ها و ارتقاء سطوح مرطوب و کمتر سرعت جریان عبور آب و ایجاد مجال بخش اعظم برای تبادل حرارت به اندازه فی مابین جریان آب محل ورود به برج خنک کننده و هوای عبوری از داخل برج خنک کننده و نتیجتاً کمتر دمای آب در برج خنک کننده میشود. برج های خنک کننده معمولا در محفظه های نامعلوم قرار دارند و تحلیل آن ها در محل های نسبتا غیر قابل دسترسی و یا مکان های فارغ از حفاظ شکل می گیرد که منجر ساخت خطر در محفظه فعالیت می شود. عموما تصفیه می بایست اهمیت مواد شیمیایی صورت گیرد تا از رویش باکتری های مضر ، انباشته شدن رسوب ( ته نشینی مواد معدنی ) بر روی صفحه ها جلوگیری شود و میزان خوردگی را به حداقل برساند. قبل از پر‌نور کردن چیلر برج وارد مدار و پر‌نور می شود. استدلال عرضه پکینگ هایی اصلی قیمت نازل استفاده از مواد بازیافتی می باشد که موجب وسوسه مشتری و در غایت متضرر شدن مشتری می شود. همیشه برای به کارگیری از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای تولید کننده کمک بگیرید. دمای آب خروجی از برج می بایست به میزانی سرد باشد که سازنده به جهت آب ورودی کندانسور چیلر تراکمی و برج خنک کننده سفارش کرده است. رشته های برج می بایست درصورت نیاز فعالیت تراز داشته باشند. مطمئن شوید که ترتیب کنترل سیستم DDC از فعالیت رشته ها قبل از بسته شدن تمام شیر های عبوری دوری می کند. چیلر های نو تر غالبا می توانند دمای ذیل خیس آب را به جهت آب برگشتی از برج تحمل کنند. آن‌ها به طور جداگانه در بیرون از تاسیسات با قرار دارا هستند تا جریان هوا را آماده کنند. مصرف الکتریسیته آنها کاهش از جور جریان متقاطع میباشد و از مزیت حفظ آسان برخوردار است. توزیع آب میان چندین برج ( و یا یکسری محفظه در یک برج ) و در هر مورد از برج ها یا محفظه ها را متعادل سازی کنید. برای آماده سازی برج خنک کننده هر ساله مهندسین تاسیسات و پیمانکاران محافظت تاسیسات ساختمان عملیات پاکسازی و خدمت را انجام می دهند که درباره ی پاکسازی برج در ادامه به آن پرداخت شده است.

ایندکسر