وی در خصوص غیبت “بهنام تشکر” در فصلهای جدید، توضیح داد: بهنام سپاس هم زمان در سریال “بوم و بانو” سعید سلطانی حضور دارند و مقدور نشد در فصلهای جدید، ایشان اجرای همین برنامه را ادامه دهند. مسابقهای که به شدت فکری و شکبرانگیز میباشد و بسیاری از اسم مسابقه، جذب تماشایش می‌شوند زیرا اسم “مافیا” نیز برایشان جذابیت دارد؛ اما در آستانه پخش فصل دوم که اواسط بهمنماه به آنتن شبکه تندرست بازمیگردد بهنام سپاس مجری همین برنامه نیست؛ چون او هم زمان در جلوی دوربین سعید سلطانی و سریال “بوم و بانو” هست و نقش “سرهنگ سپنتا” را ایفا میکند. حتی بهتازگی فیلم و برنامههای متفاوتی اهمیت محوریت بازی مافیا در جمهوری اسلامی ایران ساخته میشود؛ نظیر فیلم گرگبازی و سریال شبهای مافیا فیلیمو. محتوای سالم را مانند سیب سرخی می توان دانست که هم در ذائقه خوش هست و فواید بسیاری دارد. کشیش نیز مانند ناتاشاست اما نقشی مخالف او دارد. کسی که توسط دندانپزشک سایلنت شود، نمیتواند به وسیله کشیش از سایلنت بودن خارج شود و 24 ساعت سایلنت هست. این مسیر تا جایی ادامه پیدا می‌نماید که بیش از سه شهروند یا تمام مافیا از دور خارج شوند تا بازی مافیا چیست سرانجام مشخص شود. دوباره حاکم به کلیه میگوید چشمهایشان را ببندند و آنگاه از بسته بودن و بسته ماندن چشمان تمام بازیکنان، قاضی به یکی از از مافیاها می گوید تا دیده خود را گشوده کند. حیاتی ممارست و تجربه به این دسته رسیدیم که حیاتی در نظر گرفتن تمام موقعیت به برنامه یک ساعته رسیدیم که خوشبختانه گزینه استقبال مردم نیز قرار گرفته است. سینا مطلم، نایاب رئیس و پدرام فیاضی ذیل لحاظ سیدمحمدجواد رجایی (کارگردان)، مجموعه داوری “مافیا” بودند و 450 خانم و آقا برای فصل جدید که نزدیک به 80 قسمت است انتخاب شدهاند. در جلوس کرد همین مسابقه تلویزیونی، علیرضا سلطانی تهیهکننده “مافیا” به تاریخچه همین برنامه اشاره کرد که اسپانسر فصل اولیه همین برنامه، ستاد نبرد با مواد مخدر بود. محمدجواد رجایی کارگردان برنامه “مافیا” در ادامه همین جلوس کرد در گزینه فرایند تعیین شرکتکنندگان اظهار داشت: همین گزینش به همین صورت بود که یکسری به دور مسابقه انتخابی برگزار کردیم و سعی کردیم تا از میان 3 هزار نفر درخواست کننده ثبتنامی، ضمن افزایش ظرفیت خانمها و رعایت عدالت، نمایندگانی از شهرهای مختلف داشته باشیم. هرکسی بر شالوده فرهنگ وتمدن و اسطورهشناسی خودشان فعالیت کردند و ما هم بر روی قدرت تشخیص آدمها فعالیت کردیم و این فلسفه وجودی ورژن ایرانی “مافیا” است. هر کشوری کلیدی نوع و شیوه یگانه خودشان اجرا کردند و ساختند؛ چون ماهیت بازی، روانشناسانه و جامعهشناسانه هست و به فراخور جامعه و فرهنگهایش بازی مافیا و شهروند شبکه سلامت دستخوش تغییر شده! سلطانی تأکید کرد: هدف سازندگان حساس همین مسابقه بالا بردن قدرت تشخیص در جامعه است. وی در انتها افزود: “مافیا” به کانال تندرست آمد، زیرا هدفگذاری اصلیاش ارتقای مهارتهای شخصی و بالا بردن اقتدار تشخیص افراد هست و همین نتورک تلویزیونی دیدگاهش تندرست دیوانه و فردی جامعه است. حسین سلیمانی نیز دنبالهی حرف او را گرفت اما صحیح زمانی که انتظار می‌رفت صبوری کلیدی همین تکنیک به پیروزی برسد، ترلان و بهاره مقابلش ایستادند و گفتند زیرا به برزو اتهام می‌زند حتما خودش مافیاست. اهمیت این که یاسر فراوان بازی بلد فقدان ولی خیلی اتفاقی بدهبستانهای مهربانی حساس صبوری داشت. صبوری همه را مقابل یاسر میشوراند و میگفت چنانچه یاسر مافیا نبود دفعه بعد از آن همه بروند سراغ خودش. بدهبستانهای در بین مجید یاسر و علی صبوری جزو اتفاقهای دیدنی نصیب اولیه فینال مافیا بود. در بدور اولیه به جای این که از خودش دفاع نماید چالشش را خرج دلتنگی به جهت بازماندهها از فینال کرد و حساس این فعالیت منجر شد اشخاص بیشتری انگشت اتهامشان را به سمتش بگیرند. ترلان پروانه که در عصر قبل یکی از از بهترین بازیکنان بود، اینبار از به عبارتی ابتدای فینال شبهای مافیا دستش به تیتر پدرخوانده رو شد. وی در گزینه تغییر‌و تحول نام همین مسابقه تلویزیونی، گفت: پروژه اسمگذاری به عنوان پیشانی برنامه میباشد مهم دقت به مافیا بار منفی دارد ولی جلب توجه مینماید از فصل دو به آن گاه نام همین برنامه به شهروند و مافیا تغییر و تحول کرد. به نوعی بازیهای انتخابی در کافهای برگزار شد که بر پایه قراری که گذاشتیم با دقت به استعمال از آن مکان هزینهای از متقاضیان گرفته میشد که اما همین موضوع قبل از هر برنامه به شرکتکنندگان گفته شده و اگر آن ها راضی نبودند به تیتر میهمان برنامه در دور انتخابی حضور مییافتند. خاستگاه آن در کافهها و میهمانیها هست و کلیدی طراحیهای ظریف در اتاق فکر برنامه به مسابقه تلویزیونی تبدیل شد. امروز مافیا بازی جدی می باشد که تمرینی برای شنیدن و فکر نمودن می باشد و یاد میدهد که چهطور دروغگوها را بشناسیم و آنها را رسوا کنیم. شهروند بی آلایش به نوعی سیاهی لشکر بازی می باشد و اقتدار خاصی ندارد ولی برای گمراه کردن مافیا و پیدا کردن دست اندرکاران اساسی آن ها می تواند به گروه کمک کند، غالبا تارگت (هدف) هایی به او زده میشود و دفاع هایی هم رخ میگیرد، در این بین درصورتیکه همین نقش رند باشد و بتواند سخن های طرف مقابلش را باز‌نگری کند، شاید به مرور زمانه سرنخ هایی درباره مافیا پیدا خواهد کرد.

ایندکسر