شیرآلات چدنی فشارشکن پیستونی دارای مدار امر پیلوت دار . یک عدد دسته مستقیم و دیگری نوع های حیاتی مدار فرمان. بر این اساس، یک عدد از آیتم های کاربردی و مثمر ثمر در خطوط پمپاژ آب، به کار گیری از شیرهای فشارشکن آب می باشد. یکی از کاربردهای کلیدی درامد آتشنشانی،بالا بودن فشار و یا تغییرات فشار به جهت مصرف کنندهای آتش نشانی همچون اسپرینکلر فراوان خطرناک می باشد. شیر فشار شکن رکسروت، از اشکال شیرهای هیدرولیکی برند rexroth آلمانی هست که وظیفه تهیه فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده شیر فشارشکن کارواش دارد. شیرآلاتی که به صورت اتوماتیک فشار سیال (آب، روغن یا این که بخار) را تهیه میکند. شیر اطمینان فنر دار: در این دسته طراحی فنر بنوعی می باشد که دیسک را برخلاف جریان ورودی فشار دهد و اساسی فرا رفتن فشار از میزانی مشخص، فنر گشوده شده و دیسک آزاد می شود و سیال به داخل شیر اعصاب می شود. به کمک برق جریان آب قطع و وصل می گردد که مارک همین شیر هانتر هست. در شرایط کلی در شیرهای فشار شکن هیدرولیک جریان تنظیم می‌شود و در واقع روش عملکرد همین شیرها به وسیله یک اهرم دستی که به شیر متصل است، شیوه جریان سیال را در اختیار گرفتن می‌نماید همین شیرها در صنعت دوچندان پرکاربرد هستند. این نوع همانطور که از نامش مشخص و معلوم هست از یک پایلوت تشکیل شده است. 1- جهت سناریو درست جهت جریان هنگام بازدیدها ،آن را حیاتی پیکان روی بدنه معلوم نمایید. حساس در حیث گرفتن طریق کارکرد شیر فشار شکن مشخص شد که بارگذاری بر بر روی فنر کنترل کننده، از نوع خستگی می باشد؛ به این ترتیب اصلی چک کردن نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر در دست گرفتن کننده، برای طرح اول فنر کنترل کننده از دو دیدگاه استاتیکی و خستگی طراحی شد و در بین طرح های متفاوت بهترین طرح گزینش گردید. در بخش طراحی اساسی به کار گیری از نتیجه ها فرایند گذشته و در نظر گرفتن کارایی گزینه انتظار از شیر فشارشکن تازه و محدودیتهای موجود، طرح نخستین شیر فشار شکن تازه ارائه شیر فشار شکن چیست گردید. قطعه ای که ظاهری شبیه به شیر داراست و از کالا چدن یا این که برنج است و به خواسته کاهش فشار جریان در خطوط لوله به کارگیری میشود.

ایندکسر